KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zelená úsporám

24/05/12

Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění […]

Čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám startuje

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa plní svůj slib a umožní čerpání dotací na úspory energií ve veřejných budovách z programu Zelená úsporám. Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám.

Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám již nyní umožňuje alokovat ve prospěch veřejných budov prvních 200 miliónů korun a případné další finanční přebytky v programu budou také použity pro tento sektor. K dalšímu uvolňování finančních prostředků by tak podle odhadu mohlo dojít v průběhu července a října 2012.

„Dotacemi budou podporovány budovy sociálního, školského či kulturního sektoru, tedy především školy a mateřské školky, pečovatelské domy pro seniory nebo zdravotnická zařízení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodává: „Na ministerstvu ani na Státním fondu životního prostředí nepočítáme s tím, že by byly podporovány například rekonstrukce ministerstev nebo jiných státních budov a byrokratického aparátu.“

Obce, města a kraje tak v době nepříznivé ekonomické situace získají finanční prostředky, které pomohou jejich rozpočtům, a zároveň realizací těchto opatření dojde u staveb k výrazně nižším nákladům na platby za energie. Nezanedbatelným přínosem jsou i pozitivní dopady na místní pracovní trh, protože umožní stavebním firmám vytvořit nová, či alespoň udržet stávající pracovní místa.

Žadatelé o dotace na zateplení veřejných budov budou nyní moci čerpat finance buď z programu Zelená úsporám, nebo z 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3., oblast podpory 3.2. (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Žádost může být podána v obou programech, ale v momentě přiznání dotace v jednom z programů bude žadatel automaticky vyřazen z programu druhého, aby tak nemohl na jedno a totéž opatření čerpat dotaci dvakrát.

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám byl zahájen 22. dubna 2009 a byl určen výhradně pro vlastníky rodinných a nepanelových bytových domů a následně od 1. září 2009 byl otevřen také pro panelové bytové domy. Od 19. července 2010 byl rozšířen i na investice do veřejných budov.

Příjem žádostí ale bylo nutné po výrazném nárůstu počtu žádostí v druhé polovině roku 2010 přerušit a získat čas na překontrolování správnosti údajů u všech podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. V dubnu 2011 bylo jasné, že v programu chybí téměř 8 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí proto navrhlo systémová opatření, která by vedla k zajištění vyrovnaného stavu.

Prvním z nich byla úplná redukce dotací do segmentu veřejných budov a dále se předpokládalo, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří miliarda korun. Další finance měly přinést prodeje emisních kreditů a úspory. Ministr Chalupa tehdy řekl: „Museli jsme se vypořádat s celým problémem a zároveň jsme chtěli uspokojit co největší počet soukromých žadatelů o podporu v programu Zelená úsporám, pro které byl program původně určen. Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je například Operační program Životní prostředí.“

Vláda ČR přijala řešení navržené ministrem životního prostředí Usnesením č. 298 ze dne 20. 4. 2011 s optimistickým výhledem snížení deficitu na sumu více než 500 miliónů korun. Usnesením vlády ze dne 11. 1. 2012 byl schválen výdajový limit fondu.

Ministr Tomáš Chalupa opakovaně deklaroval, že v případě, kdy po uspokojení všech řádných žádostí rodinných a bytových domů v programu Zelená úsporám dojde k přebytku, bude použit přednostně k vyplácení žádostí z oblasti veřejných budov. Současná aktivní bilance programu Zelená úsporám, kdy je již proplaceno přes 14 miliard korun (61 286 žádostí za 14 071 932 Kč), umožňuje alokovat ve prospěch veřejných budov prvních 200 miliónů korun.

Kontakt pro více informací:

 

Matyáš Vitík – vedoucí Tiskového oddělení a tiskový mluvčí Ministerstva životního prostředí
                                                    email: tiskove@mzp.cz