KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obnova lesa po požáru v lokalitě Moravská Sahara v JMK

13/06/12

Lesy ČR zahajují obnovu lesa po požáru v lokalitě Moravská Sahara v Jihomoravském kraji.

Lesy ČR zahajují obnovu lesa po požáru v lokalitě Moravská Sahara v Jihomoravském kraji

 

Ve dnech 25. až 28. května postihl lesní porosty ve správě státního podniku Lesy ČR mezi Bzencem, Strážnicí a Ratíškovicemi na Hodonínsku v Jihomoravském kraji rozsáhlý požár, který výrazně poškodil les na ploše cca 165 hektarů.

Vzhledem k rozsahu jde o největší požár posledního desetiletí. „Lesy ČR bezprostředně po předání požářiště od příslušníků hasičského záchranného sboru zahájily projektovou přípravu obnovy poškozených porostů tak, aby se sem zdravý les vrátil co nejdříve,“ uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Škody po požáru se nadále po předběžných odhadech pohybují na úrovni 27 milionů korun, stejně jako stále platí předpoklad zhruba 30 000 m³ poškozeného dříví. Největší škody působí snížená kvalita dřeva a nenávratné poškození lesních porostů.

Požár vznikl v oblasti nazývané „Moravská Sahara“. Obecně se jedná o vyprahlou lesní oblast s navátými písky. Příčina požáru je ještě stále předmětem pátrání policejních a hasičských vyšetřovatelů.

„Jakmile bude jasná konečná míra poškození porostů a dokončena příprava projektu obnovy, začneme s odklízeními pracemi. Ty musí předcházet samotnému zahájení nové výsadby. Obnova proběhne v zákonném termínu, tedy do dvou let,“ dodává generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. Výběr subjektu, který vytěžení požárem zasažených kmenů a následnou obnovu lokality provede, bude zajištěn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Hlavní část výsadby nových stromků začne na jaře příštího roku. Při obnově porostů budou využity i zbytky lesních porostů, které poslouží k zachování vhodných klimatických podmínek nutných k odrůstání nově vysazených sazenic. „Pokud se naplní předpoklad, že na devadesáti procentech zasažené plochy stromy nepřežijí, bude třeba vysadit přibližně 1,5 milionů kusů sazenic lesních dřevin,“ doplňuje Svatopluk Sýkora.

KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz