KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vynětí příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů z režimu de minimis

03/06/12

Oznámení MZe o vynětí příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů z režimu de minimis.

Vynětí příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů z režimu de minimis

 

Oznámení MZe o vynětí příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů z režimu de minimis.

Ministerstvo zemědělství oznamuje, že byl úspěšně dokončen notifikační proces příspěvku na zpracování lesních hospodářských plánů u Evropské komise, která dne 16. května 2012 vydala k této podpoře schvalující rozhodnutí. Tímto rozhodnutím byla podpora na zpracování lesních hospodářských plánů ze strany Evropské komise prohlášena za slučitelnou se smlouvou o fungování EU. Dochází tak ke změně režimu poskytování příspěvku dle písm. H Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití (příloha č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, dále jen „Pravidla“) a v souladu se zněním Pravidel není počínaje tímto datem příspěvek dle písm. H veden v režimu de minimis.

Výše příspěvku není omezena limitem 200 000 EUR na vlastníka v tříletém období a současně již není nutné podávat spolu s žádostí o podporu čestné prohlášení žadatele o výši poskytnutých podpor de minimis. Ostatní podmínky Pravidel pro získání příspěvku zůstávají nezměněny. O příspěvek lze požádat na příslušném krajském úřadě do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, http://eagri.cz

Zařazeno v Ekonomika a politika