KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

AK ČR nesouhlasí s názorem ministra

17/07/12

Zdoj: http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16873

AK ČR nesouhlasí s názorem ministra

Agrární komora České republiky nesouhlasí se stanoviskem ministra zemědělství ČR Petra Bendla nepodpořit společný evropský fond pro řízení rizik a krizí pro farmáře postižené přírodními pohromami a ztrátou produkce.

Pokud tento fond nevznikne a odškodnění farmářů bude záležitostí jednotlivých států, pak tato skutečnost přinese českým zemědělcům další znevýhodnění. Nastane stav, kdy bohaté západní země budou svým farmářům kompenzace vyplácet, kdežto v ČR se tak v důsledku nedostatku rozpočtových zdrojů nestane.

Stanovisko pana ministra Petra Bendla jde proti duchu společné české pozice k reformě SZP a nebylo s Agrární komorou předem konzultováno.

Jsme velmi skeptičtí k názoru pana ministra, že tato záležitost by se v rámci ČR měla řešit způsobem, kdy fond vytvoří ze svých zdrojů zemědělci a stát. Už čtvrtým rokem je vytvořena při MZe pracovní skupina, která problematiku založení fondu nepojistitelných rizik řeší. Zatím zcela bez výsledku, protože se nenašly zdroje spolufinancování ze strany státu a není právní rámec, podle kterého by zemědělci měli povinnost se na spolufinancování podílet.

Stanovisko ministra zemědělství Petra Bendla neodpovídá reálným potřebám českých zemědělců a reálným možnostem ČR.

17. červenec 2012                                                                                                                            Ing. Jan Veleba

Zařazeno v Ekonomika a politika