KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 17. 7. 2012

18/07/12
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 17. 7. 2012

Žňové zpravodajství AK ČR 2012, č. 1

 

Obiloviny

 

K 17.7. 2012 bylo sklizeno pouze 49 373 ha, to je 3,7 % ploch obilovin z celkové sklizňové plochy 1 323 238 ha. Loni bylo k 19. 7. sklizeno 95 392 ha to bylo 7,1 %.

 

 

Nejvíce pokročila sklizeň ozimého ječmene.

Na téměř 35 % sklizených ploch byl průměrný výnos 4,29 t/ha, loni byl výnos na celé sklizňové ploše ČR 4,64 t/ha.

Největší výpadky sklizně ve srovnání s loňským rokem u ozimého ječmene se očekávají v Jihomoravském kraji, kde na 40 % sklizených ploch je výnos pouze 2,24 t/ha, to je méně než poloviční. Rovněž ve Zlínském kraji je na 46 % sklizených ploch dosažen průměrný výnos pouze 2,6 t, tedy téměř o polovinu nižší, než byla loňská skutečnost na celé sklizňové ploše kraje. V Moravskoslezském kraji je  na 65 % sklizených ploch o 1 t/ha nižší výnos než v roce 2011. Okresní agrární komora Břeclav uvádí dosud dosažený výnos pouze 1 t/ha, Znojmo 1,95 t/ha a Hodonín 2,6 t/ha. V Královehradeckém kraji je na více než polovině sklizených ploch průměrný výnos 5,35 t/ha, loni byl 4,93 t/ha. Vyšší výnos než loňský má na více než 50 % sklizených ploch i Liberecký kraj 5,1 t/ha, loni to bylo 4,66 t/ha.

 

Sklizeň rozhodující obiloviny ozimé pšenice je v začátcích.

Nejvíce ploch 10 % bylo sklizeno v Jihomoravském kraji s průměrným výnosem pouze 1,91 t/ha, loni byl průměr z celé sklizňové plochy kraje  5,78 t/ha. Ve Zlínském kraji byly sklizeny jen 3 % ploch s průměrným výnosem 3,93 t. Loňský průměr na celé ploše kraje byl 6,48 t. Okresní agrární komora Znojmo uvádí na 13 % sklizených ploch výnos pouze 2,07 t/ha, Hodonín 2,7 t/ha a Břeclav 2 t/ha.

 

Jarní ječmen, žito, triticale jsou sklizeny na nepatrných plochách.

U triticale byl v Jihomoravském kraji na 100 ha průměrný výnos pouze 2 t/ha. Loni to bylo 4,35 t/ha na celé sklizňové ploše kraje.

 

Podle odhadu ČSU k 20.7. 2012 se ve srovnání s loňským rokem očekává výpadek ve sklizni obilovin více než 1,3 mil.t, to je o téměř 19 %. Téměř celý výpadek připadá na ozimou pšenici 1,2 mil.t. Z toho připadá na Jihomoravský kraj téměř 700 tis.t u obilovin celkem, na Středočeský kraj téměř 400 tis.t.

První výsledky sklizně potvrzují výrazný vliv pomrznutí a dlouhodobého sucha na výnosy obilovin, zejména v Jihomoravském kraji.

Začátek žní je poznamenán deštivým počasím s vlivem na zpomalování sklizně a možným vlivem na kvalitu zrna.

 

U řepky bylo na necelých 4 % sklizených ploch dosaženo průměrného výnosu 2,65 t/ha, loni byl průměr z celé sklizňové plochy ČR 2,8 t/ha. V Jihomoravském kraji je sklizeň nejdále s 10 % ploch a s průměrným výnosem pouze 1,57 t/ha, loňský byl 2,87 t/ha z celé sklizňové plochy kraje.

V Praze 17. července 2012                            Zpracovali: Ing. Jan Záhorka

                                                                                        Valerie Ivašková

 

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 17. 7. 2012

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 17. 7. 2012 podle okresů

 

Sklizeň v České republice k 17. 7. 2012

Zařazeno v Žně 2012