KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 24. 7. 2012

25/07/12
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 24. 7. 2012

Žňové zpravodajství AK ČR 2012, č. 2

 

Obiloviny

 

K 24.7. 2012 bylo sklizeno 105 163 ha obilovin, to je téměř 8 % celkové sklizňové plochy. Přírůstek oproti 17.7. je  55 790 ha, to je 4,2 %  ve vztahu k celkové sklizňové ploše.

 

V roce 2011 i 2010 bylo téměř ve stejnou dobu sklizeno 10 %, v roce 2009 již 14 % a v roce 2008 dokonce 19 %.

Pro deštivé počasí je nástup do letošní sklizně pomalý. Stav ve sklizňové zralosti porostů by vyžadoval rychlejší tempo.

 

 

Ozimý ječmen

 

Je sklizeno 69 % sklizňové plochy s průměrným výnosem 4,15 t/ha, loni byl na celé sklizňové ploše o téměř 0,5 t vyšší.

Největší aktuální snížení výnosu oproti loňsku je na 70 % sklizňové plochy v Jihomoravském kraji o 2,6 t/ha na pouhé 2,3 t/ha. Ve Zlínském kraji je snížení ve stejném srovnání o 0,7 t/ha, Plzeňském o 1,2 t/ha, Olomouckém o 0,6 t/ha, Středočeském o 0,5 t/ha, Ústeckém o 0,8 t/ha a Pardubickém o 0,7 t/ha.

 

 

Ozimá pšenice

 

Je sklizeno pouze 31 026 ha z celkové plochy 746 002 ha, to je jen 4,16 % s výnosem 3,64 t/ha, loni byl 5,78 t/ha na celé sklizňové ploše.

V Jihomoravském kraji je na 15 % sklizených ploch výnos jen 2,1 t/ha, to je snížení ve srovnání s rokem 2011, kdy byl stejný jako celostátní průměr 5,78 t/ha, o 3,68 t/ha to je o 64 %. V Olomouckém kraji je na 6 % ploch snížení o 1,2 t/ha, ve Zlínském o 2,1 t/ha, ve Středočeském na 3,12 % sklizených ploch o 0,54 t/ha.

 

 

Jarní ječmen

 

Bylo sklizeno jen 4933 ha, to je 1,73 % z celkové sklizňové plochy 284 326 ha s aktuálním výnosem 4,57 t/ha, loni byl 4,95 t/ha z celé sklizňové plochy.

 

 

Žito

 

Bylo sklizeno 684 ha, to je 2,24 % celkové sklizňové plochy 30 557 s výnosem 5,41 t/ha, loni byl 4,74 t z celé sklizňové plochy.

 

 

 

 

Triticale

 

Z celkové sklizňové plochy 44 200 ha bylo sklizeno 727 ha, to je 1,64 % s aktuálním výnosem 3,94 t/ha, loni byl 4,52 t/ha z celé sklizňové plochy.

 

 

Sklizeň ovsa a jarní pšenice prakticky nezačala.

 

 

Řepka – z přehledu Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin

 

   s ohledem na časté srážky a zmlazené porosty pokračuje sklizeň velmi pomalu, celkově

     bylo sklizeno cca 18 % ploch, nejméně na Vysočině 4% ploch, velmi zaostává Morava 10-

    15 % ploch, v Čechách 15-20%, nejvíce ve středních Čechách cca 35 %,

 

   vzhledem k průběhu počasí bylo 60-70 % ploch předsklizňově ošetřeno, přesto je sklizeň

     pozdní, jako v předchozích dvou letech,

 

   pod vlivem světových cen olejnin rostou dále ceny i na českém trhu, pohybují se od 12 500

    do 13 200 Kč/t,

 

   výnosy velmi proměnlivé od 1,0 do 4,2 t/ha, zdravé porosty mají vysokou HTS,

 

   objevuje se porůstání semen a poškození kroupami (obvykle lokální) v jižních Čechách a

     na Vysočině,

 

    aktuální odhad výnosu 2,75 t/ha (loni 2,8),

 

   v Jihomoravském kraji je na téměř čtvrtině sklizených ploch výnos pouze 1,84 t/ha. 

 

 

 

V Praze 24. července 2012                            Zpracovali: Ing. Jan Záhorka

                                                                                        Valerie Ivašková

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 24. 7. 2012

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 24. 7. 2012 podle okresů

Sklizeň v České republice k 24. 7. 2012

Zařazeno v Žně 2012