KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nové vedení včelařů

29/07/12

Nové vedení Českého svazu včelařů  v sídle Agrární komory ČR v Praze nejen představilo své plány v činnosti této velmi významné profesní organizace, ale prezidenta komory Jana Velebu požádalo i o užší spolupráci s bruselským zpravodajem komory Karlem Matouškem.

 

Nové vedení včelařů

 

Nové vedení Českého svazu včelařů – ve složení předseda Václav Švamberk a tajemník Rudolf Peleška – v sídle Agrární komory ČR v Praze nejen představilo své plány v činnosti této velmi významné profesní organizace, ale prezidenta komory Jana Velebu požádalo i o užší spolupráci s bruselským zpravodajem komory Karlem Matouškem.

Svaz má zájem svou členskou základnu operativně informovat o tuzemských problémech a průběžně o dění i v Evropské unii.

Tato zájmová, vysoce profesní organizace, má dnes zhruba 55 tisíc členů, jejichž činnost má velký vliv na zásobenost českého trhu kvalitním medem, nefalšovaným a bez zbytků různých léčiv, které se v minulosti nezřídka vyskytovaly zejména u medů z třetích zemí.

Český svaz včelařů nyní sdružuje v ČR na 98 % všech včelařů a je to skupina lidí věnujících se ušlechtilému koníčku s velkým hospodářským dopadem. Zástupci svazu proto mají zájem udržet v Nasavrkách na Chrudimsku odborné včelařské učiliště s již šedesátiletou tradicí, jemuž před pár roky hrozil zánik, což by byl proces nevratný a nesmírná ztráta v tak odborně pojatých školách s učňovským diplomem a v minulosti s možností postupu k maturitnímu osvědčení. V současné době proto nad školou s tímto svazem převzalo záštitu i ministerstvo zemědělství a bude se rozhodovat o případném rozšíření učebních oborů, aby škola nebyla jen s možností dálkového studia, ale i denního.

Oba zástupci svazu jsou také aktivními včelaři, což je již tradicí Českého svazu včelařů, jejichž čelní zástupci jsou i v daném oboru špičkovými odborníky a mají proto i osobní zájem obor dál rozvíjet a členské základně poskytovat účinnou pomoc při spolupráci na projektech, které mohou přinést i dotační prostředky. V minulosti to byl jeden z nejaktivnějších profesních svazů a i na tuto tradici nové vedení navazuje.

Zdroj: Eugenie Linková   http://www.apic-ak.cz/?path=m1|mt150|mo16923