KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 21. 8. 2012

23/08/12

Aktuální stav sklizených obilovin a řepky ke dni 21. 8. 2012

Žňové zpravodajství AK ČR 2012, č. 6

 

 

Obiloviny

 

 

K 21.8. bylo sklizeno téměř 97 % obilovin a skoro 100 % řepky.

 

Příznivé počasí v minulém týdnu umožnilo výrazně urychlit sklizeň. Přírůstek byl 217 tis. ha. V loňském roce bylo k 23.8. sklizeno jen 79 % ploch obilovin a 98 % řepky.

 

Závěr letošních žní je obdobou průběhu sklizně v r. 2009, kdy bylo ke stejnému datu sklizeno 96 % obilovin.

 

 

Největší dosud nesklizené plochy obilovin jsou v Plzeňském kraji 20,5 tis. ha, Jihočeském 5 a Královehradeckém kraji 4,6 tis. ha. V Jihomoravském a Zlínském kraji byla sklizeň zcela ukončena, v ostatních krajích zbývá sklidit v Ústeckém 3,6, Středočeském a Praze 3,1, Moravskoslezském 3, Pardubickém 2, Karlovarském 1,3, Libereckém a Vysočině 1 a v Olomouckém 0,5 tis.ha.

 

Dosud bylo sklizeno 5 690 tis. t, to je o 31 % méně než loni kdy se sklidilo 8 285 tis.t.

 

Dosud dosažený hektarový výnos obilovin 4,46 t je o 1,14 t nižší než loňský 5,6 t. Pouze Královehradecký má ve srovnání s rokem 2011 vyšší hektarový výnos o 0,2 t. Největší propady ve stejném srovnání jsou v krajích Jihomoravském 3,28, Zlínském 2,21, Ústeckém 1,68, Ústeckém 1,68, Olomouckém, Plzeňském 1,1 a Moravskoslezském 1,09 t/ha. V ostatních krajích je propad do 1 t/ha. V roce 2011 dosáhly všechny kraje vyšší hektarový výnos než 5 t, 3 kraje dokonce vyšší než 6 t. V letošním roce je nad 5 t/ha pouze Královehradecký kraj a Vysočina. Nad 6 t není žádný.

 

 

Pokud se týče druhů obilovin je největší propad v hektarovém výnosu u ozimého ječmene o 0,6 , jarního ječmene o 0,45 a pšenice ozimé 1,27 t. Mírně vyšší výnos je u žita o 0,25 a ovsa 0,22 t/ha. Tyto dvě obiloviny však zaujímají pouze 81 tis. ha, to je 6 % z celkové sklizňové plochy obilovin.

Z prakticky ukončené sklizně řepky při hektarovém výnosu 2,8 t, stejném jako v loňském roce, bylo sklizeno 1 119 127 t, loni to bylo 1 046 071 t, to je o 73 tis. t více. Vyšší než loňský hektarový výnos dosáhly kraje Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina a Olomoucký kraj. Největší výpadek ve srovnání s loňskem měl Jihomoravský kraj 0,86, Zlínský 0,34 a Moravskoslezský 0,3 t/ha.

V Praze 21. srpna 2012                                 Zpracovali: Ing. Jan Záhorka
                                                                                       Valerie Ivašková

 

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 21.8.2012

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 21.8.2012 podle okresů

Sklizeň v České republice k 21.8.2012

Porovnání průměrných hektarových výnosů obilovin a řepky s rokem 2011

 

 

 

 

 

Zařazeno v Žně 2012