KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

MZe: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

26/08/12

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-jak-maji.html

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

24.8.2012

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.

Jak postupovat:

1/ Zálohové výplaty SAPS

Po 16. říjnu bude Státní zemědělský intervenční fond(SZIF) vydávat rozhodnutí o platbě SAPS včetně zálohy po stanovení sazby. Žadatel dostane automaticky na účet zálohu ve výši přiznané platby, doplatek obdrží po 1. 12. 2012. Není nutné právoplatné rozhodnutí.

2/ Prodloužení lhůty pro předložení žádostí o proplacení projektů z PRV

Žadatelé z opatřeníI.1.1 Modernizace zemědělských podniků, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr b, c a d), kteří realizují schválený projekt a mají minimálně 30 % všech obhospodařovaných pozemků evidovaných v LPIS v oblastech zasažených letošním suchem, mohou na příslušných Regionálních odborech SZIF podat do 30. září 2012 Hlášení o změně termínu pro předložení Žádosti o proplacení až na 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

3/ Opatření týkající se bank a PGRLF – odložení úvěrových splátek

Suchem postižený zemědělec požádá na příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) o potvrzení, že minimálně 30 % z jeho pozemků je v oblasti zasažené letošním suchem. Poté musí jednat s bankou, u které má úvěr, a požádat o odložení úvěrových splátek. V případě souhlasu banky je PGRLF připraveno prodloužit smlouvy na dotace úroků u takto postižených splátkových kalendářů.

4/ Opatření týkající se odkladu splátek za prodej státní půdy a odklad plateb za nájem státní půdy podnikům, které mají tyto pozemky v postižených oblastech

Pomoc se týká odkladu splátek kupní ceny u kupních smluv uzavřených dle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 92/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odkladu splátek nájemného, a to až o 12 měsíců. Žadatelé, kteří budou mít o výše zmíněný odklad splátek zájem, se nejprve musí obrátit na příslušnou AZV, která vystaví potvrzení, že se jimi obhospodařované pozemky nacházejí v oblastech postižených srážkovým deficitem. Potřebný formulář je k dispozici přímo v příslušných agenturách a zároveň je dostupný na internetových stránkách na Portálu farmáře. S potvrzením vystaveným agenturou se mohou žadatelé obracet na příslušná pracoviště Pozemkového fondu České republiky, kde získají informace o dalším postupu.

5/ Zápůjčky krmných plodin ze Správy státních hmotných rezerv

Zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu, požádají na příslušné AZV o potvrzení, že obhospodařují více než 30 % výměry pozemků v suchem postižené oblasti. Zároveň požádají příslušnou AZV o potvrzení počtu VDJ a výpočet výše možného nároku na půjčku obilovin. AZV potvrdí počet VDJ dle výpisu z centrální evidence zvířat. Toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dní před podpisem smlouvy o půjčce. Zemědělský podnikatel požádá o půjčku obilovin u SSHR, která s ním sepíše smlouvu o půjčce s podrobnými podmínkami. Podmínky budou rovněž uveřejněny.

Obecné podmínky půjčky pro informování AZV:

1. Zemědělský podnikatel žádá o půjčku u SSHR, kde bude podepsána smlouva o půjčce.

2. Zemědělský podnikatel musí mít při podpisu smlouvy potvrzeno od AZV, že hospodaří v suchem postižené oblasti a dále musí mít od AZV potvrzen počet VDJ.

3. Zemědělský podnikatel může o půjčku obilovin žádat pouze do 31. 12. 2012.

4. Zemědělský podnikatel si může půjčit minimálně 10 tun obilí.

5. Příjemci může být poskytnuta půjčka v maximální následující výši: 1 tuna na 1 VDJ přežvýkavce, 2 tuny na 1 VDJ prasat, drůbeže.

6. Zemědělský podnikatel musí složit u SSHR jistotu.

7. Půjčka obilovin bude úročena.

8. Budou hrazeny manipulační poplatky.

9. Bude stanovena kvalita vraceného obilí.


Přílohy:

1/ Mapa oblastí postižených suchem (plná velikost je ke stažení)
Mapa oblastí

2/ Seznam okresů postižených suchem. Po zapracování připomínek nevládních organizací může ještě dojít k aktualizaci seznamu.

Správní území Riziko ohrožení suchem

ČSÚ – výměra ZPF okresu

k 31. 12. 2011 (ha)

kraj název okresu mimořádné
Benešov 90 716
Beroun 34 706
Kladno mimořádné 48 009
Kolín 55 324
Kutná Hora 59 877
Mělník mimořádné 46 404
Mladá Boleslav 64 248
Nymburk 59 165
Praha mimořádné 20 250
Praha-východ mimořádné 48 300
Praha-západ mimořádné 33 841
Příbram 74 723
Rakovník 47 775
České Budějovice 86 697
Český Krumlov 57 193
Jindřichův Hradec 90 577
Písek 62 584
Prachatice 49 597
Strakonice 66 553
Tábor 77 949
KV Karlovy Vary 50 270
KV Cheb 53 186
KV Sokolov 20 605
PLZ Domažlice 60 047
PLZ Klatovy 89 884
PLZ Plzeň-jih 12 658
PLZ Plzeň-město 59 366
PLZ Plzeň-sever 65 294
PLZ Rokycany 26 748
PLZ Tachov 65 934
LB Česká Lípa 42 793
LB Jablonec n. N. 12 873
LB Liberec 46 927
LB Semily 37 304
ÚL Děčín 36 406
ÚL Litoměřice mimořádné 73 470
ÚL Louny mimořádné 79 274
ÚL Most 13 514
ÚL Teplice 15 958
ÚL Ústí n. L. 18 175
ÚL Chomutov 38 884
HK Hradec Králové 62 585
HK Náchod 60 443
HK Rychnov n. K. 52 420
HK Trutnov 52 598
HK Jičín 49 880
PB Chrudim 60 511
PB Pardubice 52 592
PB Svitavy 83 509
PB Ústí n. O. 75 302
JM Blansko mimořádné 40 484
JM Brno-město mimořádné 7 835
JM Brno-venkov mimořádné 84 757
JM Břeclav mimořádné 68 965
JM Hodonín mimořádné 69 203
JM Vyškov mimořádné 47 414
JM Znojmo mimořádné 108 045
VYS Havlíčkův Brod 79 345
VYS Jihlava 70 559
VYS Pelhřimov 78 629
VYS Třebíč mimořádné 93 417
VYS Žďár n. S. 87 961
OLC Jeseník 23 959
OLC Olomouc mimořádné 86 990
OLC Prostějov mimořádné 53 862
OLC Přerov mimořádné 58 882
OLC Šumperk 56 071
ZL Vsetín 48 674
ZL Kroměříž mimořádné 57 356
ZL Uherské Hradiště mimořádné 40 449
ZL Zlín mimořádné 47 458
MS Bruntál 70 374
MS Frýdek-Místek 45 345
MS Karviná 18 006
MS Nový Jičín 56 746
MS Opava 68 936
MS Ostrava-město 15 550

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Mapa oblastí – plná velikost (PNG, 840 KB)