KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Předčasná výplata záloh na přímé platby v tomto roce bude součástí balíčku na řešení dopadů sucha

26/08/12

21.8.2012 – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil balíček opatření, jehož účelem je usnadnit situaci zemědělcům postiženým mimořádně nízkými srážkami na jaře letošního roku.

Předčasná výplata záloh na přímé platby v tomto roce bude součástí balíčku na řešení dopadů sucha

21.8.2012 – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil balíček opatření, jehož účelem je usnadnit situaci zemědělcům postiženým mimořádně nízkými srážkami na jaře letošního roku. S následky této přírodní události se ministr Bendl osobně seznámil při červencové návštěvě jižní Moravy, kde již také některá opatření předem avizoval.

Hlavním (a do sady opatření nově doplněným) rozhodnutím je poskytnout v letošním roce všem zemědělcům možnost výplaty zálohové platby na plochu (tzv. SAPS) již po 16. říjnu.

„Cílem všech opatření, která jsme učinili, je ulevit zemědělcům postiženým suchem od tlaku v průběžném financování, který může vyvolat výpadek příjmů z letošní sklizně. Zálohové výplaty SAPS jsou konkrétní cestou, jak zemědělským podnikům zlepšit cash-flow, poskytnout jim v předstihu peníze, které by se k nim jinak dostaly až o několik měsíců později,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.

Další opatření míří přesněopačným směrem, tedy k odkladu závazků, které zemědělci musí hradit. Ministerstvo již oslovilo Bankovní asociaci ČR a jejího prezidenta Pavla Kavánka s žádostí o vstřícný postup bank vůči úvěrovaným zemědělcům a zemědělským podnikům hospodařícím v postižených oblastech, pokud požádají o odložení úvěrových splátek. Ministerstvo vyvolá obdobné jednání s ČNB, pokud jde o hodnocení takto odložených splátek úvěrů v portfoliích jednotlivých bank. Zároveň je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond připraven prodloužit smlouvy na dotace úroků u změněných splátkových kalendářů. Kromě toho Ministerstvo umožní podnikům z postižených oblastí prodloužit dobu realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova z dnešních 24 měsíců na 36 měsíců, a tím získat možnost rozložení vynaložené investice na delší dobu. Pozemkový fond ČR umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej státní půdy a odklad plateb za nájem státní půdy.

Podnikům s živočišnou produkcí hospodařícím na zemědělské půdě v postižených oblastech dále Ministerstvo umožní požádat Správu státních hmotných rezerv o zápůjčku krmných plodin ve vazbě na počty chovaných kusů hospodářských zvířat, a to za účelem dočasného překlenutí výpadku krmných plodin z vlastní produkce.

Zemědělské podniky se na webu Ministerstva zemědělství během několika dní dozví nezbytné kroky, které musí uskutečnit, aby mohly výše uvedených opatření plně využít.

„Již dříve jsme oznámili, že v současné době nejsou k dispozici volné finanční prostředky, ani notifikovaný dotační program, který by umožňoval okamžité kompenzace finančních ztrát na plodinách. Věřím proto, že přesunutí příjmů z pozdějšího období na dřívější a rozložení některých výdajů v čase zemědělcům pomůže přečkat složitou situaci, v níž se letos vinou rozmarů počasí ocitli,“ říká ministr Petr Bendl.

Příloha: Pomoc zemědělcům při řešení dopadů sucha (PDF, 690 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »