KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Brněnské Mendlovo náměstí hostilo Jihomoravské dožínky

04/09/12

Zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=190355&TypeID=2

Brněnské Mendlovo náměstí hostilo Jihomoravské dožínky

Hejtman Michal Hašek se v sobotu 1. září 2012 zúčastnil Jihomoravských dožínek. Stejně jako v loňském roce zahájil dožínky krojovaný průvod moravskou metropolí.

Symbolické zakončení žní pak vyvrcholilo na brněnském Mendlově náměstí předáním dožínkových věnců. Hejtman Michal Hašek zdůraznil fakt, že s ohledem na letošní neúrodu, která postihla především jihomoravské zemědělce, lze jen s obtížemi slavit, v rámci dožínek jde však především o připomenutí těžké práce zemědělců.

„Letošní výsledky sklizně našich zemědělců se nedají označit jinak než slovem katastrofální. Jen na jižní Moravě kombinace jarních mrazíků a výjimečného sucha s velkým vláhovým deficitem znamenala reálné škody v miliardách korun. V Jihomoravském kraji bylo poškozeno téměř 100 000 hektarů osevní plochy. Kvůli sníženým výnosům zemědělských plodin nastaly problémy zejména s krmivovou základnou, může tak dojít k dalšímu snížení stavu skotu, a tím k výrazným výpadkům příjmů zemědělských podniků. Proto v nynější ekonomické situaci může být letošní rok pro řadu subjektů likvidační. Krajská rada z tohoto důvodu už koncem července vyzvala Vládu ČR k okamžitému zahájení jednání s nevládními organizacemi v oblasti zemědělství o řešení dopadů této situace a o možných formách pomoci zemědělcům. Předpokládám, že vláda bude hledat všechna možná exekutivní případně legislativní řešení, která pomohou zemědělcům nejen na jižní Moravě,“ uvedl v této souvislosti hejtman Michal Hašek.

Zemědělská půda tvoří 60 procent výměry Jihomoravského kraje, přitom 83 procent připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy je především vinohradnictví evropské úrovně – v kraji je přes 90 procent plochy vinic v rámci celé České republiky. Kraj podporuje zemědělství na regionální úrovni, přestože jeho možnosti jsou legislativně omezené. Letos bylo v krajském rozpočtu vyčleněno na podporu aktivit v oblasti zemědělství 10 milionů korun. Kraj také opakovaně podporuje dotačním programem včelaře, pomáhá dotacemi propagovat vinařství a individuálními dotacemi podporuje regionální výstavy chovatelů drobného zvířectva, myslivců a zahrádkářů.

Jihomoravský kraj také úzce spolupracuje se zemědělskými profesními organizacemi – právě organizace krajských dožínek je jednou z forem podpory prezentace zemědělství.

Součástí dožínkového programu bylo také slavnostní vyhlášení nejlepších regionálních potravin.

 Výsledky zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=187534&TypeID=2 .