KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mezinárodní workshop projektu "Traditional and wild"

10/09/12
Ing. Eva Chromečková

18. 9. 2012, Brno, hotel Voroněž I, 10:00 hodin

 

Workshop on socio-economic

 analysis CE project

 

Traditional and wild

  

   PROGRAM

 

  Prezence: 9.30 – 10.00

                      

  10.00 – 11.00

       

1.               Zahájení – uvítání hostů, partnerů programu a přizvaných expertů

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Ing. Václav Hlaváček, CSc., PP09 Česká republika

 

2.               Úvodní přednáška:

Analýza situace ve vybraných regionech České republiky v nákupu a zpracování volně rostoucích rostlin pro potravinářské, léčebné a další účely

Ing. Marie Koudelová, vedoucí odd. řízení jakosti podniku LEROS, pracoviště Strážnice (přizvaný expert PP09)

 

3.               Specifické problémy tvorby a komunikace v legislativním procesu malých a místních výrobců z pohledu Ministerstva pro rozvoj venkova

Kasza Gyula, Maďarsko (expert přizvaný vedoucím partnerem)

 

11.00 –  12.00

 

Přestávka na kávu +  tisková konference pro přizvaná media 

 

12.00 –  14.30

 

4.               Programový blok „Sociálně-ekonomická analýza“

a)     úvod do problematiky

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Mendelova univerzita v Brně (PP08)

b)     Výsledky sociálně-ekonomické analýzy v jednotlivých zemích (regionech)

partneři projektu

Jozsef Szantai (PP03)

Gergo Gaspar (PP04)

Katarzyna Michno (přizvaný expert PP05)

Andrea Smolej (PP06) 

Darijan Krpan (P007)

Jana Žitňáková (PP08)

 

5.               Investice – význam stálé expozice a učebních prostor v místě Drávafok

            Ibolya Gedo  PP04, Maďarsko

 

6.               a)   Socio-ekonomické a marketingové výstupy z pohledu výrobků oceněných certifikací FairWild

Kristina Rodina, PP02 Maďarsko         

     

b)  Projekt ADEPT (marketingové zkušenosti z prodeje lokálních produktů, rozvoje venkova a venkovské turistiky)

            Cristi Gherghiceanu  (přizvaný expert PP02 Maďarsko)

 

      c)   Projekt Arnika Montana týkající se sběru léčivých rostlin            

              Razvan Popa  (přizvaný expert PP02 Maďarsko)

 

 

7.               a)  Výstavní síň a folklorní dům léčivých rostlin (stav výstavby a budoucí plány)

 

 b)   Tradice sběru léčivých rostlin ve vesnici Kunadacs a v okolním území,  které mohou     být  sbírány v rámci projektu Traditional and wild

 Jozsef  Szantai , PP03 Maďarsko

 

 

14.30 –  15.00

 

Přestávka na kávu

 

15.00 –  17.00

 

      Diskuze

a)  Shrnutí poznatků z programového bloku „Sociálně-ekonomická analýza“

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Mendlova univerzita v Brně (PP08)

                                   

b)  Aktuální úkoly v realizaci projektových aktivit (vedoucí partner + projektoví partneři) 

Tiskové informace k workshopu zde