KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

První česko-rakouská zemědělská výstava

24/09/12
Ing. Eva Chromečková

5. října 2012, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dvořákova 19, ve Znojmě pořádá ve spolupráci s Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf již 3. ročník První česko-rakouské zemědělské výstavy, která se uskuteční v pátek 5. října 2012 ve 13:00 hodin v budově školy ve Znojmě. Výstava je zaměřena na výpěstky polní výroby, ovoce , zeleninu a hrozny révy vinné. Na výstavě budou k vidění i zpracované produkty těchto plodin jako jsou pekařské a ciúkrářské výrobky, konzervované výrobky a víno. Zájemci si budou moci prohlédnout rovněž zemědělskou techniku.

Na mezinárodní výstavě bude Regionální agrární komora Jihomoravského kraje prezentovat vítězné výrobce a výrobky  potravinářské soutěže "Regionální potravina Jihomoravského kraje" v roce 2012, která se v gesci Ministerstva zemědělství ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu uskutečnila již potřetí.

Pozvánka