KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva – Oživení kulturních tradic využívání sběru planých rostlin

17/09/12
Ing. Eva Chromečková

Workshop projektu "Traditional and wild", 18. 9. 2012

Tiskové informace

 

 Workshop projektu Traditional and wild

 


 

18. 9. a 19. 9. 2012

v Brně a Lednici na Moravě

 

 

v rámci projektu Traditional and wild, který je podporován z prostředků Evropské unie a spadá do skupiny nadnárodních programů pro Střední Evropu je podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro udržení a rozvíjení kulturních tradic a zmírnění ekonomických a společenských nerovností znevýhodněných skupin obyvatelstva ve Střední Evropě.

Principem partnerství je společnými silami vytvořit strategii a vzdělávání, která přispěje k oživení kulturních tradic využívání sběru planých rostlin v jednotlivých regionech a posílení místních komunit.

 

O čem projekt vlastně je?

 

• Rostliny a květiny jsou všude – ale je třeba si jich všimnout?

• Umí venkovští lidé rozpoznat, jaké poklady jim dává příroda?

• Může zachování místních kulturních tradic znamenat nějaký  ekonomický přínos?

• Jsou kultura a království rostlin vůbec v nějaké souvislosti?

• Máme my – Češi, Maďaři, Poláci a Slovinci nějaký společný zájem na využívání našeho

  přírodního prostředí?

 

Projekt Traditional and wild poskytuje odpovědi na všechny tyto otázky, to je náš úkol. Jen málo lidí si je vědomo skutečnosti, že využívání volně rostoucích rostlin je vlastně spojeno s lidstvem a jeho vývojem. Již od starší doby kamenné znalo lidstvo velký počet různých rostlin a konzumovalo  jejich listy, stonky a bobule. Nicméně, jak víme, území Evropy bylo vždy křižovatkou různých civilizací. Toto mělo vliv který vyústil v několik změn v životě našich národů, samozřejmě včetně využití rostlinných zdrojů, jak volně rostoucích, tak i kulturních.

 

Pro náš projekt jsou zajímavé příklady shromážděné vědci ještě  z dob pralesa. Před dvěma tisíci lety byl yzop často uváděn  jako bylina používaná při čištění ran a zastavení krvácení. Sléz byl používán pro aromatizování potravin, k čemuž se používá dodnes. Česnek byl oblíbená součást jídla  králů ve starověku. Sléz  byl něco jako špenát a jídlo pro chudé. Mnohé rostliny jsou uvedeny v Bibli, např. balzám, kadidlo, kafr, skořice – sloužily jako parfémy a přísady do koupele. Divoká tykev, hořčice, kmín, šafrán – sloužily jako byliny a koření, leknín, fialová, šalvěj, černý kmín, narcis, luční šafrán – jako dekorační květiny, pšenice, čočka, proso, fazole, ječmen – na jídlo a granátové jablko, palmy a jejich ořechy – jako ovoce. Církev a kláštery hrál důležitou roli v šíření různých rostlinných druhů v jiných zemích. Během "Doby zámořských objevů bylo dováženo mnoho cizokrajných  rostlinných druhů, které byly později rozšířeny do řady evropských stanovišť.

 

Zatímco po desetiletí a staletí, sběr a využití volně rostoucích rostlin byla obvyklá činnost, která byla součástí práce lidí v zemědělství, se nyní zdá, že toto v současné době již není obvyklé  pro střední Evropu. Pokud jde o nedávné období, mohli bychom dojít k závěru, že v počátku a uprostřed  20. století byla tato činnost zaměstnáním jen jako nutnost kvůli chudobě. Sbírání rostlin k jídlu a pití bylo stále stejně časté jako tyto používat  jako prostředky pro domácí medicínu. Po 2. světové válce bylo více a více výrobků k dostání v obchodech a lidé si tam mohli opatřit koření, čaj a podobné předměty, takže nebylo nezbytné k tomu navštěvovat přírodu. Zejména od 60. let minulého století probíhá po celém světě globalizace, která zrychluje a ovlivňuje  téměř v každý segment našeho života. Nakupujeme potraviny v supermarketech, naše medicína je podřízena  mezinárodním farmaceutickým firmám, naše oblečení bylo vyrobeno na Dálném východě. To vedlo k menší závislosti na využívání volně rostoucích rostlin pro výrobu potravin a léků a ve svém důsledků také ke zmenšení přímého kontaktu člověka s přírodou, je omezen sběr volně rostoucích rostlin, který není rozšiřováno o žádné další druhy.

Zatímco v některých zemích EU dochází  k renesanci sběru bylin ve volné přírodě, se naopak v zemích našeho projektu zdá, že tato část nehmotného kulturního dědictví regionů  postupně mizí.

Cílem projektu Traditional and wild je chránit a rozvíjet upadající kulturní dědictví, které se dříve dědilo z generace na generaci. Zjistili jsme, že situace je možná horší, než se očekávalo, a jsme opravdu v posledních minutách 24. hodiny! V posledním desetiletí byl maximálně zrychlen přenos informací, který je na takové úrovni, že je téměř každá osoba ve Střední Evropě je ovlivněna médii. Za daných okolností musí být pro hledání původní nehmotného kulturního dědictví použity specifické a komplexní metody.

 

Toto je místo, kde náš projekt je výjimečný ve srovnání s obdobnými pracemi, ethobotanickými  průzkumy, a dalšími aktivitami regionálního rozvoje. Pracujeme na multidimenzionální úrovni, jsme nuceni nalézt téměř zapomenuté informace, cílem je vytvořit budoucí perspektivy postavené na tradicích.

Renesance využití volně rostoucích zdrojů pro místní výrobny na bázi produktů (víno, likéry, marmelády, provazy a lana, mýdla, bylinné čaje, koření, atd.) může být atraktivní alternativou ke zlepšení zdrojů obživy ohrožených skupin obyvatelstva v různých venkovských regionech Střední Evropy. Kromě toho může místní obyvatelstvo najít možnost využít svůj přirozený potenciál snížením spotřeby výrobků růstných obchodních řetězců a konzumovat výrobky na vyšší úrovni. Místní – regionální kulturní tradice mohou poskytnout přidanou hodnotu k produktům a ukazují postupy, aby obstály ve zkoušce času. Nicméně, na základě zkušeností z projektu, bychom mohli prohlásit, že některé z těchto činností vyžadují kolektivní akci v rámci dobré organizace založenou využití specifických znalostí, jakož i využití příslušné infrastruktury. Zapojení venkovských lidí do udržitelných aktivit potřebuje odbornou přípravu, která je také k dispozici prostřednictvím našich partnerů projektu. Bývalé špatné praxe ukazují, že bez patřičné znalosti ekonomických a ekologických aspektů, dlouhodobého myšlení a plánování, nepovedou žádné iniciativy k dlouhodobé prosperitě.

  

Cílové regiony našich projektových parterů jsou následující:

Česká republika: Jižní Morava – (vesnice: Uhřice, Křižínkov, Pernštejnské Jestřabí, Kuželov, Malá Vrbka, Lančov, Zálesí)

Maďarsko: Ormánság (vesnice: Markoc, Adorjás, Kémes, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára, Drávaiványi, Sósvertike, Drávafok, Bogdása)

Maďarsko: Felső-Kiskunság (vesnice: Kunadacs, Kunbaracs, Tass, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Kunpeszér)

Polsko: Płaskowyż Kolbuszowski (vesnice: Widełka, Styków, Przewrotne, Hucisko, Pogwizdów Stary, Raniżów, Lipnica, Dzikowiec, Werynia, Kłapówka)

Slovinsko: Northen Primorska (vesnice: Kanal, Dreznica, Cepovan, Kal nad Kanalom, Grgarske Ravne, Banjsice, AVCE, Idrsko, Lokve)

Slovinsko: Kozjansko a Dravinjsko Area (vesnice: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Sentjur, Vitanje, Zrece)

Jedná se o 62 – 720 km2 plochy různých geografických rysů (nížiny, podalpské oblasti, hory a pohoří s loukami, lesy, obdělávanými poli, atd.). Cílové populace patří především k nezaměstnaným, ženám na mateřské dovolené, seniorům, důchodcům, kteří by mohli mít prospěch s příjmem ze sběru rostlin. Malé obce jsou dominantní v každém regionu. Charakteristická je také migrace lidí, kteří hledají práci mimo místa bydlení v ČR a zahraničí. Migrace dosahuje dokonce 10 – 20 % za 5 let!  Míra nezaměstnanosti v těchto vesnicích činí pravidelně 10 – 20 %! Cestovní ruch, který je v těchto regionech stále zanedbatelný, může být posílen prostřednictvím atraktivního regionálního veletrhu. Např. v centrální maďarské a polské oblasti se zabýváme také možností a řešením požadavků na sběr rostlin v konkrétních oblastech – přírodních chráněných zónách.

 

Workshop v BRNĚ poskytuje vynikající příležitost k diskusi o prvních výsledcích socio-ekonomické analýzy 6 cílových regionů ve 4 zemích. Budou vyhodnoceny podobnosti a rozdíly  jako zeměpisné charakteristiky, struktura osídlení, ekonomické prostředí, historická charakteristika, složení obyvatel v oblasti demografické, sociální, ekonomické, finanční problémy, míra nezaměstnanosti, skladba povolání, typ mobility, a také činnosti pro zachování tradic a budování místních společenstev.

 

Přizvaní externí experti a členové projektových týmů jednotlivých partnerů přednesou prezentace o specifických tématech, k nimž bude patřit:

• Nákup surovin a možnosti zpracování volně rostoucích rostlin a výrobků z nich

• Legislativní proces drobné místní produkce potravin

• Projekt zaměřený na planě rostoucí rostliny a udržitelný sběr rodu Arnica

• Sociálně-ekonomické a marketingové záležitosti z FairWild perspektiv

Program je obohacen o návštěvu a prezentaci investic pořízených z projektu, uvidíme též  Mendeleum v Lednici jako nejstarší šlechtitelské pracoviště v českých zemích.

 

Projektem Traditional and wild chceme posílit povědomí lidí o hodnotě jejich vlastní lokální znalostí, zkušeností a praxe a zhodnocení svých vlastních zvyků jako výraz své regionální identity. Hlavní důraz je kladen na udržitelnost jak v ekologické a ekonomické smyslu.