KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hodnocení místních akčních skupin 2012

02/10/12

27.9.2012 – Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013.

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

27.9.2012 – Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 150.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:

1.Základní parametry a strategické dokumenty MAS
2.Personální zajištění činnosti MAS
3.Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
4.Integrace a rozvoj MAS
5.Monitoring a evaluace MAS
6.Propagace MAS
Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise. Bodové hodnocení udělené jednotlivým MAS je uvedeno v příloze.

Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů.

název skupiny A 150-130 nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe doplňující komentář vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území

název skupiny B 129-105 dobře fungující MAS doplňující komentář je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

název skupiny C 104-80 průměrné MAS doplňující komentář splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně

název skupiny D 79-0 MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit doplňující komentář jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla


 

Hodnocení MAS v roce 2012 proběhlo převážně úspěšně, zejména díky přípravě většiny místních akčních skupin. Některé zasílaly kompletní dokumentaci ještě před samotným hodnocením, případně uváděly konkrétní internetové odkazy, což velmi ulehčilo práci hodnotitelské komisi.

Výsledky hodnocení MAS

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »


Zařazeno v Ekonomika a politika