KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kalkulačka pro výpočet dopadů modulace TOP UP v roce 2012

17/10/12

výpočet modulace doplňkových plateb TOP UP – zdroj MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI připravilo nástroj pro kalkulaci orientační výše národních doplňkových plateb Top-Up na úrovni farmy po aplikaci snížení v důsledku modulace. Tento nástroj slouží jako orientační pomůcka pro odhad celkového nároku na Top-Up po modulaci, přičemž pro jeho přípravu byly použity údaje z podaných žádostí v roce 2011. Skutečné nároky na výplatu Top-Up
v letošním roce bude možné zcela přesně vyčíslit až na základě údajů v podaných žádostech, které budou předloženy k 1. listopadu 2012.

Kalkulačka

Metodika