KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stanovení sazby SAPS 2012

10/10/12

Jednotná platba na plochu – SAPS

Stanovení sazby SAPS 2012

Jednotná platba na plochu (SAPS)

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 5 387,30 Kč na hektar zemědělské půdy.

Rozhodnutí na platbu SAPS budou vydávána od 8. 10. 2012.

V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb a to od 16. 10. 2012 ve výši 50 %. Zálohy budou vypláceny okamžitě bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky budou vypláceny od 1. 12. 2012.

Konečný termín pro výplatu dotace je 30. 6. 2013.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Přímé platby