KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých plateb pro rok 2012

29/11/12

26.11.2012 – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých plateb pro rok 2012

26.11.2012 – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží na přímých platbách přibližně 1, 92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí.

Druh podpory
Sazba
Oddělená platba za cukr
349,00 Kč/t
Oddělená platba za rajčata
872,44 Kč/t
Platba na brambory pro výrobu škrobu
13 433,10 Kč/ha
Platba na chmel
4 861,80 Kč/ha
Platba na tele masného typu
8 148,50 Kč/VDJ
Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech
1 886,80 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby
1 399,20 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby
699,60 Kč/VDJ

Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2012 zhruba 800 milionů korun.

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 5 387,30 Kč/ha schválil ministr už dříve. Výplatu záloh zahájil Státní zemědělský intervenční fond už 16. října. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno téměř 19 miliard korun.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »