KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Obdiv patří dobré práci

16/11/12

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/obdiv-patri-dobre-praci.php

Obdiv patří dobré práci

České zemědělství dokončuje rozpočtovou dekádu současné společné zemědělské politiky. Byla to dekáda, která přinesla zásadní změny. Tou hlavní byly redukce stavů chovaných hospodářských zvířat, snižování potravinové soběstačnosti a snižování zaměstnanosti. Byla to ale i dekáda politické nestability ve smyslu neobvykle častého střídání osob na pozici ministra zemědělství.

Výsledkem těchto dějů a procesů je zbytečný ústup z pozic a snižování rozměru zemědělství. Zatímco staré země Evropské unie si svůj výrobní potenciál podržely a zvyšují ho, my jdeme trajektorií sestupu, a to trvale.

Graf (viz dole) světové agentury FAO srovnávající indexy vývoje zemědělské produkce na jeden hektar od roku 1985 je toho výmluvným důkazem. ČR se výrazně a trvale propadá.

Sice ušetříme, ale proděláme čtyřnásobek

Rád bych našel pozitivní rétoriku. Ptám se ale, jak to dokázat a být poctivý, když před doslova pár hodinami ministr financí znovu předvedl, že umí jenom brát do ruky kalkulačku a vymýšlet různé škrty. Jde tak daleko, že mimo jiné prosazuje seškrtání kofinancování Programu rozvoje venkova. Konkrétně – ušetří 500 milionů korun ze státního rozpočtu a my budeme chudší o dvě miliardy korun z rozpočtu Evropské unie.

Ptám se, zda je normální mařit práci ministra zemědělství a politiků napříč spektrem, kteří zajišťují přesun zdrojů z Pozemkového fondu ČR ve výši 1,3 miliardy korun, aby mohl být pro nás sestaven normální rozpočet?

Není příjemné stále bojovat a být v permanentní obraně na úkor normální a tvůrčí práce, ale proti takové zemědělské politice se musíme postavit.

Příklady velmi dobré práce českých zemědělců

České zemědělství vydrží mnoho, ale ne všechno. České zemědělství má velkou tradici a stále ještě potenciál, který bych na několika příkladech uvedl.

Příklad první. Výkonnost dojnic české holštýnské populace překročila 9200 kilogramů za průměrnou uzavřenou laktaci. To je nejen evropská, ale i světová úroveň.

Příklad druhý: Ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu doc. Dr. Ing. Josef Kučera byl letos v září zvolen prezidentem Světové federace strakatého skotu. Je to velké uznání kvalit naší chovatelské práce. Náš strakatý skot má ve světě vynikající zvuk a je velmi žádán.

Bylo by možné mluvit o dalších příkladech, které se týkají vinařů, ovocnářů, chmelařů a dalších.

Chci v tento významný den požádat ministra zemědělství, aby bez ohledu na personální změny byla práce na koncepci českého zemědělství dokončena. Abychom trend, který jsem v úvodu deklaroval, konečně přerušili a abychom se vrátili k výrobě a zaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas.

Letošní rok nebyl v mnoha částech světa dobrý. Obrovské sucho v USA, uschlá jižní a střední Evropa, Ukrajina, části Ruska, Moldávie, Indie. Svět se s tím vyrovná, neboť má určité zásoby obilí. Nikdo ale nemůže zaručit, že se podobná situace nemůže opakovat. V tom případě se disproporce ve vývoji zemědělské produkce z grafu přenesou do disproporcí v cenách potravin. Ve výhodě budou země, které mají zemědělskou produkci a které jsou soběstačné v potravinách. Naše země do této kategorie žel nepatří.

Vezměme si příklad z dnešních oceněných a zvláště pak těch, kteří si udrželi klasické zemědělství a zaměstnávají lidi. Zaslouží si naše uznání a jsou znamením, že i v těchto podmínkách má české zemědělství šanci. Chci proto jim, ale i celému českému zemědělství popřát úspěch.

Jan Veleba, prezident AK ČR