KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zásady prodeje na "Regionálních farmářských trzích" Brno – Kotlářská

01/11/12

Zásady prodeje na „Regionálních farmářských trzích“ Brno – Kotlářská 1.    Definice prodejce a)      Prodejce je firmou, která prodává své produkty nebo výrobky nebo obojí (dále jen „zboží“). b)      Prodejce je firmou, která prodává své zboží spolu se zbožím partnerské firmy nebo firem, které zastupuje. c)       Prodejce je firmou, která prodává zboží partnerské firmy nebo firem, […]

Zásady prodeje na „Regionálních farmářských trzích“

Brno – Kotlářská

1.    Definice prodejce

a)      Prodejce je firmou, která prodává své produkty nebo výrobky nebo obojí (dále jen „zboží“).

b)      Prodejce je firmou, která prodává své zboží spolu se zbožím partnerské firmy nebo firem, které zastupuje.

c)       Prodejce je firmou, která prodává zboží partnerské firmy nebo firem, které zastupuje.

2.    Podmínky pro prodejce

a)      Prodejce je povinen na požádání doložit, že prodávané zboží je z jeho vlastní činnosti.

b)      Prodejce je povinen na požádání doložit, že prodávané zboží je od konkrétního producenta z jeho vlastní činnosti.

Toto doloží formou písemné:

– kupní smlouvy nebo dohody a výdejky-příjemky na předmětné zboží

– smlouvy nebo dohody o zastupování v prodeji předmětného zboží

                 c)   V souladu s platnými zásadami je zboží označeno, např.: výrobce, název výrobku, zásady

        skladování, doba minimální trvanlivosti atd., viz etiketa, obal, …

d)    prodej jiného než vlastního zboží dojedná s provozovatelem – předem

     3.   Vymezení vztahu

               Prodejce a provozovatel se na základě požadavku prodejce a na návrh provozovatele

                 dohodnou na:

a)      uspořádání stánkového místa/míst

b)      velikosti prodejního místa/míst

c)       řešení dalších specifických problémů – zápůjčky stánků, potřeby přípojky el. proudu aj.

4.      Provozovatel

má při nedodržení písemných nebo dodatkových dojednání těchto zásad právo přikázat prodejci aby:

a)    problémové zboží stáhl z prodeje

b)    opustil tržnici – prodejní místo

Zařazeno v Termíny