KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jihomoravské zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013

26/12/12

zdroj: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=197737&TypeID=2

Jihomoravské zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 20. prosince 2012 schválilo rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2013. Rozpočet je sestaven tak, že zdroje kraje se rovnají výdajům.

Celkové příjmy činí 5 074,7 milionu korun, výdaje pak 6 054,8 milionu korun. Rozdíl mezi těmito částkami činí zapojení úspor z minulých let, přebytky z hospodaření kraje a čerpání úvěru od Evropské investiční banky. Pro schválení rozpočtu hlasovalo 52 členů zastupitelstva z 62 přítomných, 3 se zdrželi hlasování a 7 hlasovalo proti.

„Změnou celostátní legislativy se sníží daňové příjmy kraje a zároveň se zvýší výdaje kvůli změně některých daňových sazeb. Objem dotací je proto v některých ohledech menší než v jiných letech," řekl při projednávání rozpočtu hejtman Michal Hašek. „Nemohly být naplněny všechny požadavky, vycházíme z ekonomické reality. Chceme i nadále zachovat všechny dotační programy včetně podpory obcím v oblasti životního prostředí nebo integrovaného záchranného systému. Významně také financujeme instituce v oblasti vědy a výzkumu, kde jsme spoluzakladateli. Je to klíčové pro Brno i celý region,“ zdůraznil hejtman Hašek. Průběh diskuse o rozpočtu hejtman zhodnotil takto: „Pokud bychom šli na hladinu daňových příjmů kraje, tak by se nemohly uskutečnit investiční akce, nemohli bychom čerpat evropské fondy, velmi složitě bychom zajišťovali spolufinancování rekonstrukce silnic II. a III. tříd z Regionálního operačního programu. Diskusi při jednání o rozpočtu beru jako věcnou. Během deseti dnů, které měla nová koalice na přípravu rozpočtu, jsme udělali maximum možného. Jsme připraveni s opozicí hovořit o podnětech, které zazněly na jednání zastupitelstva. Jedná se například o analýzu fungování lékařské služby první pomoci nebo o hledání modelu větší rekonstrukce dopravní sítě na jižní Moravě,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Schválený rozpočet JMK na rok 2013 je k dispozici na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=196665&TypeID=2 .

Zařazeno v Aktuality z regionu