KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Souhrn zkušeností a výsledků projektu Traditional and wild po prvních 18 měsících

11/12/12
Ing. Eva Chromečková

Aktivity v mezinárodním projektu Traditional and wild

Tradiční sběr a využití planých rostlin

 

Souhrn zkušeností a výsledků projektu po prvních 18 měsících

 

                                                                                

Budapešť, 20. listopad 2012 – Spolehlivé informace o planě rostoucích léčivých rostlinách je těžké naleznout, protože tradiční znalosti se pomalu vytrácejí – to jsou výsledky, které odhalily první studie projektu Traditional and wild. Proběhy výzkumy, byly vytvořeny výukové materiály a první investice v rámci projektu – folklorní dům byl otevřen v Maďarsku v obci Kunadacs. 

 

Zkušenosti z prvních 18 měsíců, které získali partneři ze čtyř zemí ukazují, že kulturní tradice spojené s planě rostoucími rostlinami a jejich tradiční využití jsou těžko mapovatelné a dostupné.  Tok informací z médií – často založený na neověřených, polo-vědeckých údajích – se stal tak ohlušující, že nedává žádný prostor pro ústní předávání informací od předků, rodiny a místních lidí. Situace je podobná v každém regionu a zemi účastnící se projektu.  V minulých desetiletích se média oslovila každého a odborná literatura je přístupná většině lidí ve střední Evropě. Proto nové informace překrývají tradiční vědomosti získané od starších lidí nebo členů rodiny. Musíme jít velice hluboko, abychom tyto skryté informace našli a také je umět dobře odlišit od všeho ostatního. A to především tam, kde neexistují v psané formě.

 

Výzkumníci spolupracující na tomto projektu vidí šanci vytvořit něco nového a hodnotného, založeného na kombinaci starých tradic a posledních vědeckých poznatků. K dosáhnutí tohoto cíle se musíme znalosti učit od starších lidí, musíme oceňovat výsledky dosažené v minulosti a respektovat místní hodnoty. Obyvatelé menších vesnic by se měli opět naučit rozeznat bohatství přírody, která je obklopuje a uvědomit si potenciál jejího využití.

 

Projekt Traditional and wild poskytuje platformu pro aktivity devíti partnerským organizacím ve čtyřech zemích. Jeho úkolem je sběr a zpracování folklorních tradic, zajímavých znalostí a zkušeností místních obyvatel v cílových regionech. Do konce řešení projektu v roce 2014 vypracují zúčastněné organizace ekonomický model pro uchování a šíření kulturního dědictví spojeného s využitím okolního přírodního bohatství. Dále se projekt bude soustředit na způsob, jakým znalosti o udržitelném sběru a zpracování planě rostoucích rostlin pomohou zajistit alternativní příjem lidem v méně rozvinutých regionech.

 

Etnobotanické dotazníkové šetření

Partneři spolupracující na projektu Traditional and wild provedli unikátní dotazníkové šetření aby nalezli a zhodnotili etnobotanické znalosti místní populace v šesti regionech čtyř středoevropských zemí (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko). Tento průzkum pomáhá odhalit, zda jsou si děti i dospělí vědomi bohatství přírody, která je obklopuje. V našem průzkumu jsme použili papírové i online dotazníky. Zaznamenali jsme značný zájem a dle dílčích výsledků lze říci, že starší občané i mladí mají základní znalosti o léčivých rostlinách. Jsou schopní rozpoznat běžné druhy planých druhů dle názvu i vizuálně. Na druhou stranu je tu velká skupina lidí, kteří vědomosti o rostlinách považují za „příliš odborné“ a spoléhají se na specialisty mající hlubší znalosti. Výsledky dotazníkového šetření budou v nejbližší době  zveřejněny na webové stránce: http://traditionalandwild.eu/en/downloads

 

Vytvoření pracovních příležitostí

Druhy rostlin jako černý bez, kopřiva, řebříček, třezalka nebo šípek sbírané ve volné přírodě pomocí vhodných a udržitelných metod mají potenciál být ve velkých množstvích obchodovatelné. Projekt se zabývá nezbytným organizačním a ekonomickým pozadím stejně tak jako specifickými regionálními nebo národními odlišnostmi. Na kvalitu orientovaný sběr planě rostoucích rostlin může mít dle zkušeností skutečný ekonomický potenciál, avšak místní lidé mají málokdy potřebné znalosti. Z toho důvodu jsme v této době zapojeni do tvorby výukových materiálů, hodnocení možností trhu, vzniku vztahů mezi sběrači a velkoodběrateli nebo výrobními a zpracovatelskými společnostmi. Provedli jsme také socio-ekonomické analýzy všech cílových regionů a ty poté byly projednány na workshopu v Brně v září 2012  (Mezinárodní workshop projektu Traditional and wild).

 

Tvorba produktu

Přírodní bohatství pocházející z rostlin může být efektivně zužitkováno i v malém měřítku. Může být zpracováno pro vlastní použití nebo ve formě výrobku (jako např. marmelády, likéry, zavařeniny, koření, dekorace, aromatizované oleje) určeno pro místí obyvatele nebo regionální trh. Lidé musí mít při výrobě tohoto zboží znalosti nejen o vlastnostech rostliny a technologii zpracování, ale i o situaci na trhu. Projekt má proto v plánu zhodnotit potenciál tvorby různých výrobků založených na využití přirozeně se vyskytujících rostlin. Bude vyvinut také jednotný vzhled a grafika obalového materiálu pro výrobky ze všech regionů.

 

Semináře

Zužitkování planých rostlin jako daru přírody je možné jedině když známe příslušná pravidla a respektujeme budoucí generace. Partneři projektu vyvíjí textové i vizuální výukové materiály, které budou široké veřejnosti dostupné v šesti jazycích (Čeština, Angličtina, Maďarština, Polština, Romština a Slovinština). Partneři také organizují semináře a vzniká výukový film. Tyto materiály se skládají z psaných i nepsaných pravidel udržitelného sběru rostlin, stejně jako příslušných národních i mezinárodních předpisů a budou prezentovat možnosti a postupy sběru, sušení a zpracování léčivých a dalších rostlin.

Výukové materiály budou brzy ke stažení na stránce:

http://traditionalandwild.eu/en/downloads

 

Ukázková místa

Zajímavé a dobře vybavené ukázkové prostory a zahrady budou vystavěny v rámci projektu Traditional and wild v pěti regionech. Poskytnou výborné zázemí pro vzdělávání a poskytování informací různým skupinám obyvatel od školek přes místní obyvatele až po výzkumníky.

První ukázkové místo – folklorní domek – byl již otevřen v maďarském městečku Kunadacs na konci října 2012. Zprávu o jeho otevření lze nalézt na stránce:   

http://traditionalandwild.eu/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2012/11/01/64/7/folklore-house-opened-in-doors-in-kunadacs-hungary?Itemid=164

 

  Foto: Ukázkový folklorní dům, Kunadacs, Maďarsko

 

Závěrečné informace:

TRADITIONAL AND WILD

Tyto informace jsou poskytnuty Ústavem léčivých a aromatických rostlin Zahradnické fakulty Korvinovy univerzity v Budapešti (Departement of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Sciences, Corvinus University of Budapest). Údaje vykazují vysoký vědecký standard a byly připraveny ve spolupráci s tímto Ústavem.

Sběr těchto informací a zázemí výzkumu je součástí projektu Traditional and Wild.

Tento projekt je součástí programů CENTRAL EUROPE Programme spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

CENTRAL EUROPE je program EU podporující spolupráci zemí Střední Evropy za účelem zlepšit inovaci, dostupnost a životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost jejich měst a regionů. Program investuje 231 milionů Eur do financování nadnárodních projektů zahrnujících spolupráci  privátních i státních organizací z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a běží od roku 2007 do roku 2013. Organizace s navázanou partnerskou spoluprací mající zájem jsou vítány k návrhům jejich projektů dle vyhlášených výzev, které jsou široce publikovány.  

Další informace:

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

Manažerka projektu za MENDELU

gabriela.ruzickova@mendelu.cz

http://www.traditionalandwild.eu/cz/

https://www.facebook.com/traditionalandwild.cz


 

 

 

Vedoucí partner

Corvinus University of Budapest,                                                              

Department of Medicinal and Aromatic Plants                                              

H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.                                                   

www.uni-corvinus.hu

 

Partneři

WWF Hungary (www.wwf.hu) in cooperation with the TRAFFIC (www.traffic.org) organisation.            

 

Local Authority of Kunadacs (Dél-Alföld, HU) www.kunadacs.hu

 

Resource Centre of the Southern Trans-Danubian Region Nonprofit Ltd. (Dél-Dunántúl, HU)

www.ddrfk.hu

  

"PRO CARPATHIA"

Podkarpackie Province Development and Promotion Association (Podkarpackie, PL)

www.procarpathia.pl

 

Kozjansko Development Agency (Slovenija, SI)

www.ra-kozjansko.si

 

BIT Planota Foundation (Slovenija, SI)

www.fundacija-bitplanota.si

 

Mendel University, Brno (Jihovychod, CZ)

www.mendelu.cz/en

 

Regional Agrarian Chamber of the Brno Region of Southern Moravia (Jihovychod, CZ)

www.kisjm.cz


 

 

Zařazeno v O projektu