KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vánoční dekorace z přírodních materiálů

12/12/12
Ing. Eva Chromečková

Využití přírodních materiálů pro vánoční dekorace.

Příprava na Vánoce – dekorace z přírody

Foto: V. Gežová

Vánoce se blíží s nimi přichází čas se rozhodnout, jakým dárkem potěšíme své blízké. Dobrým nápadem může být vlastnoručně vyrobený dárek. V obchodech pro volný čas můžeme v této předvánoční době nalézt nepřeberné množství barevných, lesklých, zdobených ozdob, zvonečků a zlatých borovicových šišek. Mnohem jednodušší a levnější variantou však může být krátká procházka do blízkého parku nebo lesa, při které nasbíráme plody, bobule, šišky a další materiál, který je potřeba k vyrobení dárků a té nejkrásnější vánoční dekorace. Při takovém sběru však existuje pár pravidel, která bychom měli dodržovat. Především není dovoleno sbírat chráněné a ohrožené druhy rostlin ani jejich části! Při sběru plodů nebo větviček okrasných rostlin je třeba zacházet s rostlinami citlivě a nepoškodit jejich okrasný účel.

A teď se pojďme podívat na přírodní materiály, které bývají nejčastěji používány pro vánoční dekorace!

 

Plody

Plody mnoha stromů a keřů je možno po jejich usušení použít jako dekoraci. Bukvice – malé, světlehnědé, trojúhelníkovité plody buku lesního, je možno ve velkém množství nalézt na zemi pod buky. Žaludy, plody dubů, mohou být použity také. A to jak z našich původních druhů (hlavně dub letní a dub zimní), tak i z okrasných forem vysazovaných v parcích a zahradách. Olše lepkavá, kterou je často možno nalézt v okolí vodních toků, poskytuje malé, asi dvoucentimetrové, tmavohnědé samičí šištice, které mohou být po uzrání semen sbírány. Plody lísky obecné i okrasné lísky turecké jsou nejen chutnou ingrediencí vánočního cukroví, ale skořápky nebo celé ořechy mohou být použity jako součást přírodních dekorací. Plody ořešáku královského byly od pradávna ozdobným prvkem vánočních svícnů, adventních věnců i vánočních stromků. Z rozpůlené skořápky je možno vytvořit např. tradiční oříšková miminka. Dvou- až třícentimetrové kulaté plody platanu javorolistého mohou být další krásnou součástí dekorací. Ty je však nutné sbírat už na podzim, protože chomáčky zdobící plody se v zimě snadno lámou.

 

Šišky a stálezelené stromy

Důležitou součástí vánočních a zimních dekorací jsou jehličnany a různé druhy stálezelených dřevin. Větvičky jsou svojí zelenou barvou nejlepším základem a podkladem pro dekorace. A nejen větvičky, ale také šišky mohou být zpracovány různými způsoby.

Šišky nejsou plody, ale zdřevnatělé samičí květenství nahosemenných rostlin. Našimi nejběžnějšími druhy jehličnanů používaných v období vánoc jsou smrk ztepilý, borovice lesní a jedle bělokorá. V zahradách a parcích však nalezneme další, nepůvodní druhy jedlí, borovic, cedrů, douglasek  a okrasných dřevin, které prokáží stejnou službu. Šišky často obsahují velké množství smůly, proto je při sběru dobré používat ochranné rukavice. Po opadu šišky rychle ztrácejí barvu a mohou být zašpiněny, proto při sběru vybíráme jen ty čisté a nepoškozené.

Kromě jehličnanů jsou často využívány také větvičky břečťanu popínavého, mahónie cesmínolisté nebo zimostrázu obecného.   

                                                                                                                                                                                                       Foto: V. Gežová

                                 

Bobule

Nejznámější a nejpoužívanější podzimní a zimní bobulí je šípek, plod růže šípkové. Jeho barva může být od oranžové až po sytě červenou a i po usušení zůstane velmi dekorativní. Chceme-li uchovat dekoraci po delší dobu, je dobré šípky sbírat dokud ještě nejsou měkké. Využít lze jak samotné plody, tak i krátké větvičky s červenými šípky na koncích.

Také větvičky s červenými bobulemi hlohu obecného jsou hezkou okrasou.

K Vánocům neodmyslitelně patří i jmelí bílé. Je to poloparazitická rostlina rostoucí v korunách stromů, proto jeho sběr není lehkým úkolem. Nejčastěji je sbíráno až po opadu listů hostitelského stromu, kdy je ho možno nejlépe spatřit. Velice pěknou a dlouhotrvající ozdobou jsou i jeho bílé bobule.

Méně používané, zato stejně krásné, jsou plody ptačího zobu obecného. Plody jsou sbírány na podzim a pro vánoční dekorace jsou užívány buď v přírodní formě nebo nabarvené na zlato.

Mechy, lišejníky a houby

Sametové mechy vypadají vždy krásně jak ve věncích, tak i ve svícnech a dalších dekoracích. Mechy nalezneme na kůře stromů, na kamenech nebo rostoucí na zemi a často je můžeme lehce sbírat po větších kusech. Sušené mechy stačí jen namočit a získají opěk svoji původní zelenou barvu!

Lišejníky rostoucí na stromech musíme sbírat i s kouskem větvičky, zato druhy rostoucí přímo na zemi nebo na kamenech je možno lehce odloupnout. Před tvořením vlastní dekorace je vhodné lišejníky předem namočit, jinak hrozí jejich snadné zlomení.

Fantazii při tvoření dekorací se meze nekladou a je proto možno využít i choroše rostoucí na starých a spadlých stromech.

 

Také kůra některých stromů, která se snadno loupe, například černobílá kůra břízy bělokoré nebo lesklá šedohnědá kůra třešně obecné, je vhodná pro vytváření ozdob a dekorací. Kůru je však možné sbírat jen ze spadlých nebo uřezaných větví!

   

Závěrečné informace:

 

TRADITIONAL AND WILD

Tyto informace jsou poskytnuty Ústavem léčivých a aromatických rostlin Zahradnické fakulty Korvinovy univerzity v Budapešti (Departement of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Sciences, Corvinus University of Budapest). Údaje vykazují vysoký vědecký standard a byly připraveny ve spolupráci s tímto Ústavem.

Sběr těchto informací a zázemí výzkumu je součástí projektu Traditional and Wild.

Tento projekt je součástí programů CENTRAL EUROPE Programme spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

CENTRAL EUROPE je program EU podporující spolupráci zemí Střední Evropy za účelem zlepšit inovaci, dostupnost a životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost jejich měst a regionů. Program investuje 231 milionů Eur do financování nadnárodních projektů zahrnujících spolupráci  privátních i státních organizací z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a běží od roku 2007 do roku 2013. Organizace s navázanou partnerskou spoluprací mající zájem jsou vítány k návrhům jejich projektů dle vyhlášených výzev, které jsou široce publikovány.

  

Zařazeno v Semináře