KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

15. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

08/01/13

Dotační výzva

Dotační výzva – 15. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Zahájení příjmu žádostí: 6.2.2013 9:00
Poslední možnost podání žádosti: 12.2.2013 13:00
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz

Tato výzva se týká opatření a záměrů OP Rybářství:

  • 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c), d), e)
  • 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh, záměr a) rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury
  • 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního
  • 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 06. 02. 2013 od 9:00 do 12. 02. 2013 do 13:00 hodin.

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE a na všech podatelnách příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Vyplnění a elektronické zaslání Žádostí o dotaci z OP Rybářství prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné již od 23. 01. 2013.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty OP Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Operační programy