KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Provozní doba Regionálních odborů SZIF

08/01/13

Nová provozní doba Regionálních odborů SZIF Praha 7. ledna 2013 – Státní zemědělský intervenční fond s účinností od 2. ledna převzal v rámci resortní transformace část zaměstnanců a většinu povinností Agentur pro zemědělství a venkov (AZV). Síť 63 AZV byla včleněna do organizační struktury SZIF a je připravena poskytnout totožný servis klientům v níže uvedené […]

Nová provozní doba Regionálních odborů SZIF

Praha 7. ledna 2013 – Státní zemědělský intervenční fond s účinností od 2. ledna převzal v rámci resortní transformace část zaměstnanců a většinu povinností Agentur pro zemědělství a venkov (AZV). Síť 63 AZV byla včleněna do organizační struktury SZIF a je připravena poskytnout totožný servis klientům v níže uvedené provozní době

Provozní doba RO SZIF:


Pondělí 7:30 – 16:30 hod
Úterý 7:30 – 15:00 hod
Středa 7:30 – 16:30 hod
Čtvrtek 7:30 – 15:00 hod
Pátek 7:30 – 13:00 hod

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »


Zařazeno v Zemědělství