KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Provozní řád Farmářských trhů Kotlářská

03/01/13
Ing. Eva Chromečková

Provozní řád

Provozní řád farmářských trhů  

RAK Jihomoravského kraje

   

Cílem farmářských trhů je propagace výrobků, které uspěly v soutěžích o potravinářský výrobek Jihomoravského kraje – Zlatá Chuť jižní Moravy a Regionální potravina Jihomoravského kraje 2010.

Pořadatelem farmářských trhů je Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, ve spolupráci s dalšími subjekty (vlastníky pozemků a pod.)

V rámci farmářských trhů je vyloučen prodej importovaných výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (s výjimkou řemeslně zpracovaných).

Termíny trhů, společně s místem a časem určení jsou aktualizovány na www.kisjm.cz.

Prodej je realizován prostřednictvím stánků zajištěných agrární komorou, nebo prostřednictvím vlastních prodejních zařízení. Je nutné vždy upřesnit při avizaci ze strany prodejce.

Prodejce zodpovídá za odevzdání stánku v uklizeném stavu, rovněž asistuje při jeho instalaci.

Prodejce dodržuje příslušná ustanovení živnostenského zákona a hygienické zásady:

        Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí a kontaktem s kupujícím (sahání, kýchání, kašlání…). Použít při manipulaci s nebalenými potravinami vhodné podávací náčiní (kleště, rukavice)

        Plochy stánku udržovat v čistotě

        Potraviny vyžadující chlazení (mléčné výrobky, masné výrobky, cukrářské výrobky…) uchovávat za stanovených podmínek

        Při prodeji nebalených potravin, u nichž případně dochází k dělení, mít zajištěnu pitnou vodu, dle potřeby i teplou vodu, pokud nebude vyřešena očista nářadí a rukou jinak

        Mít zajištěný přístup k sociálnímu zařízení

(pro bližší informace je možné kontaktovat pracoviště SZPI – www.szpi.gov.cz,

nebo KVS – www.svscr.cz )

Prodejci a návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek. Odpady budou ukládány do určených sběrných nádob.

Pořadatel zajistí pro prodejce sociální zařízení a zdroj pitné vody, vždy dle místních podmínek.

 

 

Kotlářská 53, 602 00 Brno                                                                         Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

 

Zařazeno v Termíny