KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na termín pro podání žádosti o dotaci 2013

02/01/13

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na termín pro podání žádostí o dotaci 2013 V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2013 je […]

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na termín pro podání žádostí o dotaci 2013

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2013 je třeba podat Žádost o dotaci na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2013 do 15.2.2013.

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu PUZČ HRDP v předchozích letech.

Formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci Další dotační programy/HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

POZOR !!!! Od roku 2013 je součástí žádosti také Čestné prohlášení o nepodnikání v zemědělství.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »