KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

18 kolo Programu rozvoje venkova se spouští v březnu 2013

05/02/13

od 6.3. do 19.3.2013 můžete žádat o podpory v rámci 18 kola PRV

V rámci tohoto 18 kola příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i potravinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a diverzifikaci činností nezemědělské povahy.

Jedná se o opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství,

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

V rámci 18. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 3. do 19. 3. 2013.

Změny 18 kolo PRV

Příjem žádostí v 18. kole se bude týkat opatření:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – záměr a)
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a)
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření/podopatření

Alokace

I.1.1.1 700 mil. Kč

I.1.1.2 91,5 mil. Kč

I.1.3.2 150 mil. Kč

I.3.1 50,5 mil. Kč

III.1.1 292 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami

Zařazeno v Ekonomika a politika