KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Dotazník – tržní potenciál přírodních produktů vyrobených z volně rostoucích rostlin, sbíraných tradičními metodami sběru.

11/02/13
Ing. Eva Chromečková

Dotazníkové šetření

  

DOTAZNÍK

Cílem této studie je odhadnout tržní potenciál přírodních produktů vyrobených z volně rostoucích rostlin, sbíraných tradičními metodami sběru. Studie bude realizována ve čtyřech zemích – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Vaše odpovědi nebudou zveřejněny a zůstanou důvěrné.

Chtěli bychom znát Váš názor na některé speciální otázky nákupu a spotřeby užitečných součástí volně rostoucích rostlin, polotovarů a hlavně výrobků z volně rostoucích rostlin. Ke zpracování dat využívá dotazník pouze statistické metody tak, aby Vaše údaje nemohly být v žádném případě identifikovány.

Na základě výsledků, které zídkáme též s Vaší pomocí, budeme usilovat a zdokonalovat možnosti pro stimulaci výroby a užití volně rostoucích rostlin, zejména však rozšíření možností pro jejich výkup k dalšímu zpracování.

Výsledky, které budou předmětem mezinárodního srovnání, Vám budou předneseny na námi pořádaných seminářích, k jejichž účasti budete pozváni.

Předem děkujeme za Vaši laskavou spolupráci!

DOTAZNÍK k vyplnění zde

Dotazník si stáhněte do počítače a po vyplnění ho, prosím, zašlete na adresu rak@rakjm.cz.  Děkujeme

Zařazeno v O projektu