KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 12. února 2013

13/02/13

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 12. února 2013 v Nesuchyni u Rakovníka Z obsahu: Aktuální vývoj k jednání o reformě SZP pro roky 2014 – 2020 Koncepční materiál MZe „Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“ „Stručná koncepce AK ČR na implementaci […]

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne
12. února 2013 v Nesuchyni u Rakovníka

Z obsahu:

  1. Aktuální vývoj k jednání o reformě SZP pro roky 2014 – 2020
  2. Koncepční materiál MZe „Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“
  3. „Stručná koncepce AK ČR na implementaci pravidel SZP 2014 – 2020“
  4. Stavu a možnosti posílení rozpočtu kapitoly zemědělství
  1. Představenstvo AK ČR prodiskutovalo aktuální vývoj k jednání o reformě SZP pro roky 2014 – 2020 a především pak výsledky setkání představitelů vlád zemí EU27 ve dnech 7.-8. února 2013. Bylo konstatováno, že pro české zemědělství skončilo toto jednání neúspěšně a Česká republika v porovnání s jinými státy na přijatých závěrech prodělala, především pak díky zkrácení financí na PRV 2014 – 2020 (krácení o 20 % k současnému stavu) a přesunu 300 mil € ve prospěch kohezních fondů. S návrhy k řešení a nápravě tohoto stavu bude osloven ministr zemědělství, ministerstvo financí a premiér. Další dosažené závěry (přímé platby, zastropování, ozelenění, převody mezi pilíři, aj.) jsou přijatelné, ale je nutné spolupracovat s MZe na podmínkách jejich národní implementace.
  2. Představenstvo AK ČR projednalo koncepční materiál MZe „Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2013“ a připomínky a podněty na doplnění a úpravy vzešlé z členské základny a Ekonomické komise AK ČR. Materiál byl vyhodnocen jako objektivní a věcný dokument, který poskytuje dobrý popis stavu i reálné výhledy k jeho nápravě. Představenstvo AK ČR proto materiál plně podporuje a je připraveno spolupracovat na implementaci záměrů do konkrétních opatření budoucí SZP 2014 – 2020. Souhrn připomínek a doporučení bude zaslán v požadovaném datu na MZe.
  3. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno s dokumentem „Stručná koncepce AK ČR na implementaci pravidel SZP 2014 – 2020“, který byl vytvořen jako iniciativní a doplňující materiál výše uvedené „Strategie MZe“ shrnující priority ve vztahu k AK ČR a zemědělství. Materiál bude po dopracování rozeslán členské základně k vyjádření a dále připraven k projednání na XXI. Sněmu AK ČR.
  4. Představenstvo AK ČR bylo dále informováno o stavu a možnostech posílení rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2013, probíhajících krajských předsněmovních diskuzích vedení AK ČR s delegáty, dále o přípravných aktivitách a jednání pracovní skupiny MZe k tzv. zemědělské Klase, o plnění příspěvkové kázně či o nabídkách vzdělávacích programů MPSV. Dále projednalo činnosti PGRLF pro rok 2013, záměry MZe na zpřísnění metodiky použití pesticidů, aj.

V Nesuchyni dne 12. února 2013 zapsal Ing. Jiří Felčárek.