KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kraj vydal CD Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 2013

21/02/13

Jihomoravský kraj připravil už popáté přehled jednotlivých dotačních programů pro obce – krajských, národních i evropských – a spolu s nimi také stručný návod, jak o ně žádat.

Kraj vydal CD Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje 2013

Jihomoravský kraj připravil už popáté přehled jednotlivých dotačních programů pro obce – krajských, národních i evropských – a spolu s nimi také stručný návod, jak o ně žádat. Publikace ve formě kompaktního disku je určena zejména pro představitele obecních samospráv. Letošní novinkou jsou doplněné nedostatky zjištěné při kontrolách dotací.

„Navzdory hospodářské krizi Jihomoravský kraj i v letošním roce vyhlašuje dotační programy, které finančním objemem odpovídají možnostem kraje v době daňových změn a tlaku vlády na přenesení financování řady veřejných služeb na krajské rozpočty. Dotace jsou určeny především na rozvoj jižní Moravy – zejména pro obce, jimi zřizované organizace a svazky obcí. Stále komunikujeme a spolupracujeme s obcemi a městy na jižní Moravě a snažíme se být i nadále spolehlivým partnerem pro všech 673 obcí v našem regionu,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Cílem pomůcky, kterou připravil Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, je poskytnout základní informace zástupcům obcí při získávání prostředků z veřejných rozpočtů na spolufinancování investičních i neinvestičních projektů. Dotace jsou tematicky rozděleny do tří okruhů podle úrovně zdrojů financování – krajské dotační programy, národní programy a fondy, programy Evropské unie. Připojeny jsou i dotační programy ostatních institucí.

K jednotlivým dotačním programům lze v této publikaci najít oblasti podpory, cíle jednotlivých dotačních programů, cílové skupiny, kontaktní údaje, odkazy na webové stránky příslušného programu a další související informace, například termíny podávání žádostí o dotaci.

Aktuální informace o dotačních programech pro obce lze získat také na oficiálních webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v sekci Granty a dotace.