KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Krajská rada Jihomoravského kraje schválila dotační programy na letošní rok

13/02/13

Zdroj:http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=200474&TypeID=2

 

Krajská rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 7. února 2013 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok.

„I přes složitou ekonomickou situaci dnes krajská rada schválila konkrétní podmínky a pravidla pro dotační programy, které jsou poskytovány Jihomoravským krajem. Závěrečným termínem pro podání žádostí je 15. březen 2013,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Kromě podpory dobrovolných hasičů jde například o oblast zemědělství a venkova, sociální politiku, školství, životního prostředí, kultury a památek apod. Co se týká sborů dobrovolných hasičů, Jihomoravský kraj už od roku 2009 rozhodl o jejich systémové podpoře. Přijali jsme návrh dotačního programu na období 2013 až 2016. Půjde tedy o systémovou podporu během celého volebního období. Letos je v rozpočtu vyčleněna částka 30 milionů, ta bude součástí každého dalšího rozpočtu v tomto volebním období. I v příštích čtyřech letech tak dobrovolní hasiči na jižní Moravě budou moci pořizovat nová nebo repasovaná zásahová vozidla i další techniku či vybavení,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil na dotační programy v oblasti školství a prevence. „Chci se zastavit například u dotačního programu „Do světa!“. Zde nám jde o konkrétní výměnu a spolupráci našich škol se zahraničím, o konkrétní jazykovou znalost na základě skutečných setkání. Zdůraznil bych také další z řady dotačních programů – program pro oblast protidrogových aktivit. Do tohoto dotačního programu vkládáme každoročně největší částku ze všech krajů České republiky,“ konstatoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Schváleny byly tyto dotační programy:

– Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2013 – 2016
– Dotační program „Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK“ pro rok 2013
– Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ pro rok 2013
– Dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2013
– Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji v roce 2013“
– Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2013“
– Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2013“
– Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele pro rok 2013
– Dotační program pro oblast protidrogových aktivit pro rok 2013
– Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2013
– Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2013
– Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013
– Dotační program Školy zřizované JMK v programu „Škola podporující zdraví“ v roce 2013
– Dotační program „Do světa!“ 2013
– Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2013
– Dotační program „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2013
– Dotační program „Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ pro rok 2013
– Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
– Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2013
– Dotační program Dotace na zpracování územních plánů

Již dříve bylo vyhlášeno Dotační řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2013 na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví a Dotační program na podporu a rozvoj poskytovatelů sociálních služeb. V loňském roce byla rovněž schválena Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2013.

Podrobnosti o dotačních programech JMK budou zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ .