KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Priority Agrární komory

14/03/13

Priority agrární komory Dne 21. ledna představil ministr zemědělství Petr Bendl novou koncepci českého zemědělství 2014 až 2020 – Strategii pro růst. Po rychlé a pečlivě organizované diskusi uvnitř komory – okresní komory, členské svazy, ekonomická komise, představenstvo agrární komory – jsme strategii podpořili a v návaznosti na ni připravili k diskusi na XXI. sněmu […]

Priority agrární komory

Dne 21. ledna představil ministr zemědělství Petr Bendl novou koncepci českého zemědělství 2014 až 2020 – Strategii pro růst. Po rychlé a pečlivě organizované diskusi uvnitř komory – okresní komory, členské svazy, ekonomická komise, představenstvo agrární komory – jsme strategii podpořili a v návaznosti na ni připravili k diskusi na XXI. sněmu Stručnou koncepci Agrární komory ČR na implementaci pravidel společné zemědělské politiky pro roky 2014–2020.

Jedna z klíčových vět Strategie pro růst zní: „Zemědělství a potravinářství v podmínkách ČR má předpoklady být strategickým a výnosným odvětvím“.

Je to pravda a my k tomu dodáváme:
? agropotravinářský sektor představuje 16–17 % HDP,
? od vstupu do Evropské unie v roce 2004 přišlo o práci kvůli snižování výroby 40 tisíc lidí, s navazujícími obory to bylo 120 tisíc 
   zaměstnanců,
? v odvodech pro stát to představuje částku přes 20 miliard korun.

 Doposud tato čísla nikoho nezajímala, a ti zodpovědní, vláda, jsou ponořeni do svých indexů a škrtů. Zajímat se ovšem brzy budou muset, a to ze dvou důvodů.
Za prvé – vzhledem k prudce rostoucí nezaměstnanosti, která dosáhla 580 tisíc lidí, respektive osm procent.
Za druhé – dostali jsme se do situace, kdy už nejde jenom o zemědělce, ale o všechny občany naší země.

 Zdravé a kvalitní potraviny, kulturní a vyvážená krajina, to jsou priority, které jsou v zájmu všech. Jsou to priority dobrého hospodáře a také potravinové bezpečnosti a suverenity naší země.

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR