KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Festival KRAS – naše společné dědictví

12/04/13

Pořadatel MAS Moravský Kras,o.s., SLOUP 221

 
Vydejte se na výlet za tradiční gastronomií a kulturním dědictvím Moravského a Slovenského krasu! V předposlední dubnovou sobotu v Senetářově vystoupí naše a slovenské folklorní soubory a bude zde přestaven i filmový cestovatelský průvodce jako jeden z výstupů společného projektu spolupráce MAS Moravský kras o.s. a Občianskeho združenia KRAS.
 
Netradičně propagované kulturní dědictví má otevřít brány novým zážitkům v oblasti venkovského cestovního ruchu v Moravském a Slovenském krasu. Protože kras nejsou jenom jeskyně. Jsou to hlavně místní obyvatelé, kteří mu dávají tvář a právě takový si jej i návštěvníci budou pamatovat. Kras je od všech ostatních hor a chráněných území odlišný – a není to v kráse či v krajinném půvabu, ale v tajemství. Lidé z krasu jsou sami nějakým krasem s ponornými toky a neznámými hlubinami. V cestovatelském průvodci vám prozradí některá tajemství krasu a ukáží vám Slovenský a Moravský kras takový, jaký je.
 
Kdysi dávno kolem se kolem ohně ve vlhkém chladu jeskyně choulila skupinka lidí. Snad měli dobrý den a v ohni se škvařily kapičky tuku z opékaného masa. Možná se ale nezadařilo a polotmou se neslo kručení hladových žaludků. Vchod do jeskyně byl zahrazen velkým balvanem a za ním číhala noc ožívající praskáním větviček, nářkem lovené zvěře a našlapováním měkounkých tlap šelem. Venku nebezpečí a smrt, uvnitř teplo a společenství. Znepokojivé zvuky čichání kolem jeskyně a škrábání drápů bylo třeba přehlušit – praskání dřeva v plamenech k tomu nemohlo stačit. A tak si začali vyprávět příběhy.
 
Kdysi dávno jsme při vyprávění příběhů sedávali u o ohně. Dnes stačí si sednout k počítači. Prostřednictvím cestovatelského průvodce vám budeme vyprávět příběhy. Od tradičních řemesel, přes gastronomii, historické památky, pohádky a pověsti a zemědělství až k tradičním slavnostem a zvykům. Budeme vám vyprávět příběh posledního pravého gemerského zvonkára Jaroslava Bastyúra ze Silice, Marie Pytelové z Kotvrdovic která již od mládí obratně síťuje a během pár minut udělá rukavici, Lajose Mezeie ze Silické Brezové kterému pastevci prozradili výrobu palic a mnohých dalších.
 
Všechny díly filmového cestovatelského průvodce po Slovenském a Moravském krasu naleznete na www.fleepo.cz/UVOD.swf a na www.youtube.com/user/mkmaska.