KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele – opatření Natura 2000 v lesích

19/04/13

Informace pro žadatele – opatření Natura 2000 v lesích V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.2. Opatření Natura 2000 v lesích (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích (administrované podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které […]

Informace pro žadatele – opatření Natura 2000 v lesích

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.2. Opatření Natura 2000 v lesích (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích (administrované podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a žadateli je dána možnost ručního a elektronického vyplnění. Formuláře určené pro elektronické vyplnění je možné elektronicky podepsat.

Podrobný návod na vyplnění formulářů žadatel nalezne v „Příručce pro žadatele 2013“, která je také umístěna v záložce ke Stažení. V příručce jsou dále uvedeny jednotlivé podmínky opatření a shrnuty změny vyplývající z novely č. 76/2013 Sb., kterou se mění od 1. 4. 2013 NV 147/2008 Sb.

Žádosti o zařazení a dotaci v rámci opatření Natura 2000 v lesích se podávají standardně na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov – AZV) a to nejpozději do 15. 05. 2013.

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »