KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Potravinářské soutěže  Regionální potravina Jihomoravského kraje a Zlatá Chuť jižní Moravy 2013

05/04/13

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje se stává garantem komplexní organizace v pořadí již čtvrtého ročníku soutěže o značku "Regionální potravina Jihomoravského kraje" v roce 2013

Vážení

 

postupujeme Vám informaci, že na základě jednání komise pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Realizace projektu soutěže Regionální potravina v Jihomoravském kraji“, které se uskutečnilo dne 3. 4. 2013, byl schválen projekt předložený Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje (RAK Jm kraje), která se tak  stává garantem komplexní organizace v pořadí již čtvrtého ročníku této soutěže o značku „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ v roce 2013.

 

Důležité informace pro odbornou veřejnost, zejména zájemce o účast v soutěži jsou:

– příjem přihlášek do soutěže                                                              do 12:00 hod dne 2. 5. 2013
  v sídle RAK Jm kraje

 

– hodnocení soutěžních výrobků                                                                             dne 14. 5. 2013
   v areálu Mendelovy univerzity v Brně

 

– klíčové vyhlášení a prezentace výsledků na mezinárodním vinařském veletrhu Vinex 2013
  Výstaviště Brno                                                                                                        dne 25. 5. 2013

 

Bližší informace – zadání soutěže v plném znění od pondělí 8. 4. 2013, na www.kisjm.cz, následovně pak i na:

www.regionalnipotravina.cz

www.kr-jihomoravsky.cz
www.mendelu.cz
www.vfu.cz

www.brnensky.denik.cz

 

 

Za RAK Jm kraje:

 

Ing. Václav Hlaváček, CSc.                                                                Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

předseda představenstva                                                                     ředitel

 

Kontakty:

Tel.: 549 216 864
Mob.: 607 612 772
Fax a tel.: 549 216 878
E-mail: rak@rakjm.cz, kis@kisjm.cz, rakkisjmk@centrum.cz