KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pravidla profesionálního sběrače léčivých rostlin

09/04/13
Ing. Eva Chromečková

  Foto: http://1.bp.blogspot.com/-FyWD_3qe2-4/T13TUqa0MII/AAAAAAAAAE4/2-iMTPIQtoI/s1600/P1010003.JPG   Co, kdy a jak? Pravidla profesionálního sběrače léčivých rostlin Ve snaze o zdravější a uvědomělejší životní styl se do našeho každodenního života navrací léčivé rostliny  a nahrazují syntetické medikamenty. Vyjdeme-li jen na krátkou procházku do blízkého lesa nebo na louku, najdeme tam mnoho druhů léčivých rostlin, které můžeme sami sbírat. Chceme-li […]

 

Foto: http://1.bp.blogspot.com/-FyWD_3qe2-4/T13TUqa0MII/AAAAAAAAAE4/2-iMTPIQtoI/s1600/P1010003.JPG

 

Co, kdy a jak? Pravidla profesionálního sběrače léčivých rostlin

Ve snaze o zdravější a uvědomělejší životní styl se do našeho každodenního života navrací léčivé rostliny  a nahrazují syntetické medikamenty. Vyjdeme-li jen na krátkou procházku do blízkého lesa nebo na louku, najdeme tam mnoho druhů léčivých rostlin, které můžeme sami sbírat. Chceme-li však tyto nasbírané rostliny  bez starostí poskytovat svojí rodině a svým milovaným, měli bychom znát psaná i nepsaná pravidla profesionálních sběračů léčivých rostlin.

Poznávání rostlin…

První a možná nejdůležitější pravidlo: Správně rozpoznat rostlinu a znát typické znaky, kterými ji lze odlišit od podobných druhů. V některých případech můžeme totiž narazit na velmi podobný příbuzný druh, který ale neobsahuje stejné účinné látky a není tedy pro nás tak hodnotný. Například, sbíráme-li květ lípy, měli bychom se vyhnout sběru květů lípy

 

různolisté (Tilia heterophylla), lípy americké nebo lípy chlupaté, které mohou vyvolat alergický účinek, a proto bychom ji neměli konzumovat ve formě čaje. Existují také léčivé rostliny, které jsou nejen těžko rozeznatelné od podobných druhů,  ale ty jsou navíc jedovaté a rostou na stejných stanovištích. Přeslička rolní (Equisetum arvense), sbíraná pro látky obsažené v nati, může být snadno zaměněna s jedovatou přesličkou bahenní (Equisetum palustre). Dokonce i černý bez (Sambucus nigra), jehož květy a bobule často používáme k výrobě sirupů a čajových směsí, má vzhledově velice podobný, ale jedovatý příbuzný druh. S jedovatými druhy je třeba zacházet velice opatrně a je třeba je bezpečně odlišit od léčivých druhů. Při sběru je vhodné nosit rukavice a nedotýkat se úst a očí před důkladným opláchnutím rukou. Důležitá je znalost chráněných a ohrožených druhů, protože jejich sběr je přísně zakázán!

 

Kterou část rostliny?

Většinou sbíráme části rostliny s největším obsahem účinných látek. Například kvetoucí lodyhy řebříčku by měly být sbírány se stonkem o délce maximálně 40 cm, protože stonek obsahuje pouze malé množství  silice. V případě heřmánku je doporučená délka květní stopky jen 2 cm, bez zelených částí rostliny. Při sběru šípků by měly být světlé  a tmavé plody roztříděny, u jalovce je přítomnost nezralých, zelených bobulí  nežádoucí.

 

Kdy?

Základní pravidlo pro čas sběru: Deštivé,  vlhké dny jsou pro sběr léčivých rostlin nevhodné. Pouze suché, slunečné dny. Nejvhodnější doba pro sběr závisí na obsahu účinných látek. Proto je optimální doba sběru rozdílná u každého druhu. Je zde však jedno pravidlo: optimální čas pro sběr kořenů a oddenků je pozdní podzim až jaro.  Kůra by měla být sbírána brzy na jaře, listy po jejich plném vyvinutí a květy na počátku kvetení.

 

Kde?

Jako nezkušení sběrači si možná nejsme vědomi důležitosti vhodného místa pro sběr rostlin. Není povoleno sbírat léčivé ani žádné jiné rostliny  na chráněných územích. Je také dobré vyhnout se blízkosti silnic a cest, kde jsou rostliny často znečištěny prachem nebo těžkými kovy. Nevhodný je i sběr léčivých rostlin  v blízkosti zemědělsky obdělávaných polí, protože mohou být zasaženy hnojivy nebo pesticidy obsahující toxické látky.

 

Jak?

Ke sběru vysoce kvalitní rostlinné drogy je někdy potřeba  i speciální vybavení. Rukavice, kleště a nůž patří mezi ty úplně základní pomůcky. Nejcitlivější části, jako jsou květy, by měly být sbírány do košíku, bobule do kyblíku a méně citlivé rostlinné drogy a kořeny lze sbírat do sáčku.

 

A v neposlední řadě: udržitelnost…

Jako odpovědní sbrači musíme myslet také na ochranu životního prostředí a jeho zachování nedotčeného pro naše děti a budoucí generace.  Proto při sběru rostlin musíme zachovat přirozené stanoviště v ekologické rovnováze. Prakticky to znamená: rostlinné orgány by měly být sbírány jemně, bez poškození stanoviště a rostlin.  K ochraně životního prostředí lze také přispět rotací míst sběru v průběhu každého roku.

 

Závěrečné informace:

Tyto informace jsou poskytnuty Ústavem léčivých a aromatických rostlin Zahradnické fakulty Korvinovy univerzity v Budapešti (Departement of Medicinal and Aromatic Plants, Faculty of Horticultural Sciences, Corvinus University of Budapest). Údaje vykazují vysoký vědecký standard a byly připraveny ve spolupráci s tímto Ústavem.

Sběr těchto informací a zázemí výzkumu je součástí projektu Traditional and Wild, který je součástí programů CENTRAL EUROPE Programme spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj.

CENTRAL EUROPE je program podporující spolupráci zemí Střední Evropy za účelem zlepšit inovaci, dostupnost a životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost jejich měst a regionů. Program investuje 231 milionů Eur do financování nadnárodních projektů zahrnujících spolupráci  privátních i státních organizací z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a běží od roku 2007 do roku 2013. Organizace s navázanou partnerskou spoluprací mající zájem jsou vítány k návrhům jejich projektů dle vyhlášených výzev, které jsou široce publikovány.

 

Překlad: Ing. Veronika Gežová

Revize české verze: Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

 

Další informace:

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

Manažerka projektu za MENDELU

Tel.: +420 545 133 361

E-mail: gabriela.ruzickova@mendelu.cz

 

Zařazeno v Semináře