KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělci mohou podávat Jednotné žádosti pro rok 2013

19/04/13

15.4.2013 – bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.

Zemědělci mohou ode dneška podávat Jednotné žádosti pro rok 2013

15.4.2013 – Dnes bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO. Předpokládá se, že i letos bude jejich počet mírně narůstat a přiblíží se hranici 28 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 30 miliard korun.

Podávání žádostí tradičně končí 15. května, zemědělci tak mají jeden měsíc pro jejich podání. Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případnou metodickou podporu a spolupráci při přípravě žádostí žadatelům poskytnou pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov – AZV). Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF pak mohou zájemci učinit elektronické podání, a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, tak i bez elektronického podpisu s následným potvrzením do 5 dnů, tj. obdobně jako podzimní podávání žádostí TOP-UP 2012.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS),
 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,
 • Zvláštní podpora na tele masného typu,
 • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,
 • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,
 • Zvláštní podpora na chmel,
 • Oddělená platba za cukr (SSP),
 • Oddělená platba za rajčata (STP),
 • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
 • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
 • Agroenvironmentální opatření (AEO).

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »