KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

19 kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – od 19.6.2013 do 2.7.2013

13/05/13

pravidla a změny 19 kola PRV

 

Příjem žádostí 19 kola Programu rozvoje venkova bude probíhat od 19.6 2013 do 2.7.2013. V tomto kole je alokováno cca 1,029 mld. Kč.

Výzva se bude týkat opatření :

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům ¨

I.3.4. Využívání poradenských služeb

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Žádosti můžete předkládat na RO SZIF Brno do 15.00 hod

Obecná část 19 kolo PRV

I.3.4.

I.1.3.1.