KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

7. seminář Traditional and wild – informace ze semináře

30/05/13
Ing. Eva Chromečková

17. května 2013 se uskutečnil závěrečný seminář z cyklu vzdělávacích seminářů projektu Traditional and wild.

 

7. seminář projektu Traditional and wild – Mendelova univerzita v Brně

Informace ze semináře

V pátek 17. května se v poslucuárně Mendelovy university uskutečnil poslední seminář z cyklu vzdělávacích seminářů mezinárodního projektu Traditional and wild, který pořádali čeští partneři projektu – Mendelova univerzita v Brně a Regionální agrární komora Jihomoravského kraje. Semináře se zúčastnilo 55 účastníků, z nichž většina pravidelně navštěvovala celý cyklus vzdělávacích seminářů.

  

Pozorné posluchače přivítal předseda představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, pan Ing. Václav Hlaváček, CSc. Výsledky projektu od května 2011  přednesla manažerka projektu za MENDELU, Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. Prezentace o výsledcích projektu je k dispozici v příloze „ke stažení“. Všichni účastníci dostali u prezence připravené CD se všemi výukovými materiály v češtině i v anglickém jazyce a knihu o pěstování kořeninových rostlin.

 

V další části semináře, pan Ing. Kamil Krč, MBA poradil zájemcům „jak podnikat a dělat marketing“ v oblasti planě rostoucích rostlin. Poradil přítomným jak postupovat v případě, že se rozhodnou pro podnikání, seznámil zájemce se zákonitostmi trhu. Tato prezentace je součástí výukových materiálů na CD.

 

Pan Ing. Stanislav Novák z Regionální agrární komory Jihomoravského kraje představil prezentaci polské podnikatelky, paní Aliny Becly z Podkarpatského Vojvodství, která ve svém regionu založila nákupnu planě rostoucích rostlin, které rovněž zpracovává a uvádí úspěšně na polský trh. Tato prezentace byla ukázkou jak je možné začít podnikat nebo si alespoň trochu přilepšit k příjmu. Prezentace o polské firmě  je součástí výukových materiálů na CD.

Pro účastníky semináře bylo připraveno promítání filmu, který zrealizovali partneři z Maďarska. Ve dvou dílech mohli účastníci shlédnout způsob sběru rostlin ve volné přírodě, kalendář sběru v průběhu roku, komentáře zkušených sběračů. Film je prokládán citacemi básniček a písniček s tématikou rostlin.

Na závěr posledního semináře z cyklu vzdělávacích seminářů projektu Traditional and wild bylo 43 účastníkům, kteří absolvovali minimálně tři semináře, slavnostně předáno Osvědčení o absolvování cyklu seminářů z projektu Traditional and wild.

 

Projekt Traditional and wild vstoupil do posledního roku řešení. Oba čeští partneři se snaží svými aktivitami pomoci ohroženým skupinám spoluobčanů například prostřednictvím seminářů přímo v regionech, tvorbou výukových materiálů, letáků a brožur, poradenstvím v oblasti výroby potravin, kosmetických výrobků a podobně. Další zájemci jsou vítáni. Výsledky projektu budeme prezentovat na veletrzích FLORA Olomouc 2013, REGIONTOUR a GO 2014 a na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2014 na brněnském výstavišti.

Eva Chromečková
komunikační manažer projektu za RAK Jmk

 +420 549 216 878

rak @rakjm.cz  

Zařazeno v O projektu