KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace Agrární komory ČR č. 14/2013

31/05/13

Vysvětlení k modulaci přímých plateb a Top Up za rok 2012

 

                                                                                                    V Praze 29. května 2013

 

Informace Agrární komory ČR č. 14/2013

 

Ø  Vysvětlení k modulaci přímých plateb a Top Up za rok 2012  

 

 

1. Modulace přímých plateb

V souladu s čl. 10 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 pro přímé platby, bude uplatněna modulace, tedy krácení celkové výše podpory, kterou obdrží žadatel ze všech dílčích podpor přímých plateb,  o  které požádal,  pokud  tato částka  převyšuje  300.000 EUR.

Krácena bude částka přesahující 300.000 EUR, a to snížením o 4 %, přepočtená  stanoveným kurzem Kč/Euro (z Kč na Euro). Pro  rok  2012 je stanoven  přepočítací  kurz 25,141 Kč/Euro. (300.000 euro = 7.542.300,- Kč)

 

2. Modulace Top Up

Výsledná výše Top Up na farmu bude závislá nejen na sazbě, ale také na výši přímých plateb (celkem platby za SAPS, za platbu dle čl. 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, za oddělenou platbu na cukr a za oddělenou platba na rajčata), které konkrétní podnik obdrží v roce 2012. V některých případech tak může dojít odpočtem k úplnému pozbytí nároku na platbu Top Up.

 

Snížení Top Up na farmu je uplatňováno ve vztahu k celkovému součtu všech dílčích podpor přímých plateb žadatele (viz. výše), o které požádal.

Kráceny jsou   – částky nad 5.000 €, a to o 10 %.

– částky nad 300.000 € budou dále kráceny o 4 % (tedy celkem o 14 %).

 

Platby na Top Up 2012 stanovil ministr zemědělství 30. dubna 2013 v této výši:

Chmel                         6 907,20 Kč/ha

Ovce, kozy        370,97 Kč/VDJ

KBTPM             778,43 Kč/VDJ

Přežvýkavci       504,56 Kč/VDJ

Zeměděl. půda   491,43 Kč/ha

Škrob              2 190,88 Kč/t

 

SZIF již ukončil v polovině května vydávání jednotlivých rozhodnutí. V současné době končí u prvně vydaných rozhodnutí 15ti denní lhůta pro odvolání, což znamená při jejich nevyužití, že v nejbližších dnech začnou chodit oprávněným žadatelům vlastní výplaty plateb.

 

 

Úřad AK ČR