KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministr zemědělství schválil Zásady pro udělování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů

25/05/13

Ministr zemědělství schválil Zásady pro udělování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů 23.5.2013 – Ministr Petr Bendl schválil pravidla, podle kterých se budou letos udělovat dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Na podporu genetických zdrojů poskytuje Ministerstvo zemědělství ročně 60 milionů korun. Dotační program funguje už dvacet let. Zásady […]

Ministr zemědělství schválil Zásady pro udělování dotací na

udržování a využívání genetických zdrojů

23.5.2013 – Ministr Petr Bendl schválil pravidla, podle kterých se budou letos udělovat dotace na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Na podporu genetických zdrojů poskytuje Ministerstvo zemědělství ročně 60 milionů korun. Dotační program funguje už dvacet let.

Zásady pro poskytování finančních příspěvků, které právě schválil ministr zemědělství, zajišťují účelnou podporu na vybraná ohrožená plemena zvířat a na ochranu a udržitelné využívání sbírek genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství.

„V Zásadách uživatelé najdou postupy pro podávání žádostí, závazné termíny, potřebné formuláře i kontaktní údaje na příslušná specializovaná pracoviště, dotčené asociace a svazy chovatelů. Genetické zdroje jsou základem, který zajišťuje kvalitní rostlinnou i živočišnou produkci,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Ministerstvo zemědělství podpoří pomocí programu na ochranu genetických zdrojů např. plemena původního českého strakatého skotu, bílé i hnědé krátkosrsté kozy, valašské i šumavské ovce, přeštického černostrakatého prasete, starokladrubského koně, huculského koně a další. Dotace mají dále šanci získat specializovaná pracoviště uchovávající vybrané genetické zdroje chmele, jetelovin, brambor, ovocných dřevin, obilnin, travin, olejnin, luskovin, vinné révy a okrasných druhů rostlin a dalších plodin. Program se vztahuje i na mikroorganismy, například na některé mlékárenské a pivovarské kultury.

Úplné znění pravidel pro poskytování dotací na genetické zdroje zvířat, rostlin a mikroorganismů je k dispozici na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Národní dotace – Genetické zdroje).


 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2013

Zásady, kterými se na základě § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2013

Vydal: Ministerstvo zemědělství

Přílohy
Zásady – genetické zdroje (PDF, 489 KB)
Čestné prohlášení pro právnické osoby (DOC)
Tabulka č. 1 (XLS, 34 KB)
Tabulka č. 2a (XLS, 30 KB)
Tabulka č. 2b (XLS, 32 KB)
Tabulka č. 3 (XLS, 30 KB)
Tabulka K (XLS, 30 KB)
Tabulka R (XLS, 33 KB)
Tabulka RS (XLS, 23 KB)
Tabulka V (XLS, 31 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »