KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace pro žadatele postižené povodní a kontakty na asanační podniky v ČR

09/06/13

Informace pro žadatele postižené povodní + kontakty na asanační podniky v ČR 6.6.2013 – Státní zemědělský intervenční fond zahájil evidenci škod farmářů postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat nejbližší regionální odbor nebo okresní Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, kde zanechají své kontaktní údaje a SZIF jim v nejbližším možném termínu vyšle terénního inspektora, […]

Informace pro žadatele postižené povodní + kontakty na asanační podniky v ČR

6.6.2013 – Státní zemědělský intervenční fond zahájil evidenci škod farmářů postižených velkou vodou. Žadatelé nyní mohou kontaktovat nejbližší regionální odbor nebo okresní Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF, kde zanechají své kontaktní údaje a SZIF jim v nejbližším možném termínu vyšle terénního inspektora, který na místě společně se žadatelem vyhodnotí stav škod.

„Zemědělcům, kterým povodeň způsobila hmotnou škodu na jejich majetku, doporučujeme vše zdokumentovat a neprodleně se obrátit na regionální pracoviště SZIF, ať již e-mailem, telefonicky, nebo osobně. V nejkratší možné době, očekáváme – že nejdéle do deseti dní, na místo dorazí terénní pracovník SZIF který vše řádně zdokumentuje. Zároveň zemědělce prosíme o trpělivost s ohledem na rozsah povodní, bude třeba během několik dní takto navštívit tisíce lokalit, dodává Ing. Zdeněk Procházka,“ náměstek sekce regionálních odboru SZIF.

Podrobný seznam kontaktním míst naleznou zemědělci na webu www.szif.cz nebo se mohou obrátit na infolinku SZIF: +420 222 871 871 popř. info@szif.cz.

Další informace jsou průběžně aktualizovány na webu MZe v sekci Povodně 2013: www.eagri.cz/public/web/mze/voda/povodne-2013/

MZe oznamuje, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly.

Kontakty na regionální pracoviště SZIF (PDF, 344 KB)


 

Kontaktní adresy na asanační podniky v ČR

Seznam asanačních podniků, kde se tzv. neškodně odstraňují odpady živočišného původu a těla uhynulých zvířat

1. ASAVET s.r.o. BIŘKOV
Biřkov
340 12 Švihov
Tel. 376 383 079, 376 393 283

2. VAPO s.r.o. PODBOŘANY
Žatecká 611
441 01 Podbořany
Tel. 415 237 701, 415 237 700

3. SAP – Severočeský asanační podnik spol. s.r.o.
471 24 Mimoň – Boreček
Tel: 487 883 888

4. ASAP s.r.o. VĚŽ U HAVLÍČKOVA BRODU
Věž 145
582 56 Věž u Havlíčkova Brodu
Tel. 569 423 860

5. ASANACE s.r.o.
Žichlínek 176
563 31 Lanškroun
Tel. 465 350 022, 465 325 596

6. AGRIS spol. s.r.o. asanační Podnik Medlov
Medlov 175
664 66 Němčičky u Židlochovic
Tel. 546 422 585-88

7. MAT s.r.o. OTROKOVICE
ul. Karla Čapka
765 90 Otrokovice
Tel. 577 924 013

8. REC s.r.o. ODRY
Mankovice 120
742 35 Odry
Tel. 556 736 581-3

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »