KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Výzva vedení AK ČR k pomoci postiženým

09/06/13

Zdroj: http://www.apic-ak.cz/vyzva-vedeni-ak-cr-k-pomoci-postizenym-povodnemi.php

VÝZVA vedení AK ČR k pomoci postiženým povodněmi

Všem OAK, KAK, RAK a členským společenstvům

Po předběžném zjištění jsou zatopeny desítky tisíc hektarů zemědělské půdy i celé farmy. Byly zničeny porosty, odplavena ornice a na podmáčených pozemcích nelze sklízet pícniny které se znehodnocují. Miliardové škody se odhadují na soukromém majetku občanů, podniků, obecním i státním.

Vyzýváme členy Agrární komory ČR, aby poskytli postiženým pomoc finanční, materiální a uvolněním pracovníků a techniky na odstraňování následků povodní.

Doporučujeme se spojit se starosty obcí a krizovými štáby podle okruhu působnosti.

Zejména žádáme, aby okresní, krajské, regionální agrární komory a členská společenstva na základě znalostí situace v místech sdělily na adresu sekretariat@akcr.cz:

1. Jméno, podnik dárců, nabídky pomoci včetně jejich adres a spojení.

2. Jméno, podnik postižených, jejich adresu a spojení, – požadavek na pomoc finanční, v krmivech, materiální, technikou.

Vedení AK ČR zprostředkuje přímou pomoc propojením mezi potřebnými a konkrétními dárci. Takový způsob přímé podpory se v minulosti osvědčil a v řadě případů vedl k další spolupráci.
Na výše uvedenou adresu se mohou samozřejmě obracet dárci i postižení individuálně.

Očekáváme, že členové komory projeví solidaritu a nabídnou konkrétní pomoc v místě regionu i na celostátní úrovni.