KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke 23. 7. 2013

25/07/13

Aktuální stav sklizených obilovin a řepky ke dni 23.7.2013

Žňové zpravodajství AK ČR č. 1

Obiloviny

 

23. 7. 2013 bylo sklizeno necelých 5 % obilovin, nejvíce ozimého ječmene, více jak polovina. Sklizňová plocha ozimého ječmene však představuje pouze 8 % z celkové sklizňové plochy obilovin celkem. Sklizeň hlavních obilovin, ozimé pšenice a jarního ječmene je napočátku.

 

Sklizeň ozimého ječmene nejvíce pokročila ve Zlínském a Jihomoravském kraji přes 70 % ploch.

 

Podle odhadu ČSÚ k 20. 6. by měla být celková sklizeň ozimého ječmene 500 007 t. Z 57 % plochy se sklidilo 247 797 t, to je méně než polovina. V řadě míst se dosahuje nízké váhy tisíce zrn, což snižuje hektarový výnos oproti předpokladům.

 

Rovněž sklizeň řepky je v samém počátku a ve srovnání s obilovinami je oproti postupu v loňském roce výrazněji zpožděna.

 

***

 

Vysoké teploty současných dní sklizeň urychlují, ale nedozrálé prosty začínají zasychat s dopadem na snížení výnosu.

 

 

  

Zpracovali:       Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Ing. Soňa Berecová

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke 23.7.2013

Sklizeň v České republice ke 23.7.2013

Zařazeno v Žně 2013