KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně ke 30. 7. 2013

31/07/13

Aktuální stav sklizených obilovin a řepky ke dni 30. 7. 2013

Žňové zpravodajství AK ČR č. 2

 Obiloviny

 

30. 7. 2013 bylo z celkové sklizňové plochy 1 306 257 ha sklizeno 207 755 ha, to je 15,9 %. V loňském roce bylo ke stejnému datu sklizeno 23 %. Více bylo sklizeno v roce 2009 – 30 % a v roce 2008 již 43%, méně v roce 2011 – 17 %, v r. 2010 jen 16 %. V tomto srovnání lze časový průběh sklizně obilovin označit za normální.

Nejvíce sklizeň pokročila v Jihomoravském kraji 31 % a Zlínském 26%. V samém počátku jsou žně v Karlovarském kraji.

 

Sklizeň ozimého ječmene vstoupila do závěru 93 % ploch s hektarovým výnosem 4,63 t, o výsledku je již prakticky rozhodnuto. Vyšší hektarové výnosy byly v r. 2004 – 5,15 t, v r. 2007 – 4,81 t, 2008 – 4,67 t, v r. 2009 – 4,82 t a v r. 2011 – 4,64 t. Nižší než letošní hektarový výnos byl v 6 z posledních 12 let.

Mnoho partií mělo nízkou váhu 1 tisíce zrn s velkým rozpětím mezi regiony i jednotlivými hony. Regionálně se vyskytoval i nízký počet zrn v klasu.

 

O sklizni obilovin rozhodne sklizeň nejrozšířenější obiloviny ozimé pšenice na ploše 788 422 ha, to je 60 %. K 30.7. je sklizeno jen 12 % ploch. Nejvíce pokročila sklizeň ozimé pšenice z více než 1/3 v Jihomoravském kraji a z ¼ v kraji Zlínském. V ostatních krajích od nuly do 15 %.

V případě příznivého počasí napoví více příští zpravodajství 6.8. 2013.

 

Sklizeň jarních obilovin, žita a triticale je v samém začátku.

 

Řepka je sklizena z necelé čtvrtiny ploch. Sklizeň se s ohledem na nedozrálé porosty výrazně opožďuje. V minulém roce již bylo sklizeno více než 60 %. Nejvíce je sklizeno v Jihomoravském kraji 63 %, v kraji Zlínském 61 %. Více než ¼ ploch řepky je sklizena také v krajích Pardubickém, Olomouckém, Ústeckém a Středočeském. V Karlovarském kraji sklizeň řepky ještě nezačala.

 

x  x  x

 

Rozsáhlejší škody na porostech z prudkých lijáků v noci z 29. na 30.7. jsou hlášeny z oblasti Bechyňska, v okrese Tábor, České Budějovice a ve Vlašimské části Benešovského okresu. Poškozeny jsou hlavně porosty řepky. Z ostatních regionů nebyly v době sestavování přehledu zprávy.

 

 

Zpracovali:       Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Valerie Ivašková

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke 30. 7. 2013

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji ke 30. 7. 2013 podle okresů

Sklizeň v České republice ke 30. 7. 2013

 

Zařazeno v Žně 2013