KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Agrární komora oslaví v září dvacet let své existence

08/08/13

Agrární komora oslaví v září dvacet let své existence 3.8.2013 – Sobotní vydání deníku PRÁVO – Agrární komora České republiky (AK ČR) oslaví letos 12. září dvacet let svého trvání. Jejím prvním prezidentem byl soukromý zemědělec Jiří Netík z jižních Čech. Na něm bylo založit síť okresních a krajských agrárních komor, což se postupně dařilo. […]

Agrární komora oslaví v září dvacet let své existence

3.8.2013 – Sobotní vydání deníku PRÁVO – Agrární komora České republiky (AK ČR) oslaví letos 12. září dvacet let svého trvání. Jejím prvním prezidentem byl soukromý zemědělec Jiří Netík z jižních Čech. Na něm bylo založit síť okresních a krajských agrárních komor, což se postupně dařilo. Po letech se ukazuje, že díky této struktuře je mnohem snazší organizovanost zemědělce po celé republice.

„Nástupem ministra Josefa Luxe zemědělci získali především odborníka z praxe a zároveň politika, který přenášel české zemědělské problémy do vlády,“ vzpomíná dnes na začátky činnosti AK ČR Netík.

Za jeho éry jasně krystalizovalo postavení komory, která se stala zástupcem zemědělských podnikatelů a spolutvořila dnes velmi důležitý Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond. Vznikala úzká spolupráce s rozhodčím soudem, konkretizoval se lesní zákon a stanovil se základ pro mnoho právních norem.

Za druhého prezidenta AK ČR Václava Hlaváčka, jenž měl neméně pevné rodinné kořeny v zemědělství, bylo třeba hájit práva zemědělců a bojovat o jejich místo v této zemi. Postupně tak došlo k řadě demonstrací, kdy zemědělci hájili svou existenci a vysvětlovali spoluobčanům, v čem spočívá problém nízkých výkupních cen u prasat či mléka. Jindy zase hájili význam biopaliv nebo byli proti zrušení příplatků na takzvanou zelenou naftu. Nechtěli nikdy nic víc, než co existovalo a bylo na lepší úrovni u farmářů v sousedních zemích, aby uhájili svou existenci a konkurenceschopnost.

Bouřliváka vystřídal schopný vyjednávač

Bouřliváka Hlaváčka vystřídal v této funkci diplomat a zručný vyjednávač Jan Veleba, opět z rolnické rodiny, který je v této funkci již devátým rokem. Přesto, že se mnohé jak jemu, tak jeho předchůdcům podařilo zlomit a změnit, při pohledu zpět Veleba říká, že české zemědělství je kvůli nezájmu českých politiků tam, kde je. Tedy bez klasické produkce a její výše, na niž jsme byli zvyklí.

„Máme poloprázdné stáje bez dobytka, na polích je velká převaha obilí a řepky (75 procent orné půdy). Zmizelo 540 tisíc hektarů pícnin na orné půdě, zmizel len, luskoviny a brambory jsou na třetině dříve pěstované plochy. Co je ale velmi špatné – na venkově chybí pracovní příležitosti,“ posteskl si Veleba.

„Vytrvale, v nesčetných vystoupeních, jsem před tímto vývojem a jeho důsledky varoval, ale neměl jsem partnera v pozici silného a odborně zdatného ministra zemědělství. Neměl jsem ani partnera v pozici předsedy vlády národohospodáře. Proto v minulosti ty časté demonstrace. Museli jsme na naše vážné problémy alespoň upozornit veřejnost a média,“ říká Veleba.

Nynější prezident AK ČR však při bilancování nezapomíná ani na to dobré, co se povedlo.
„Vždy jsme uhájili rozpočet na úrovni možného. Za minulých osm let jsme vyjednali navíc pro české zemědělce 17 miliard korun. Až do letošního roku jsme uhájili zelenou naftu. Zasadili jsme se o výrazné zvýšení odvodů za zábory zemědělské půdy a po tříletém boji toho docílili, čemuž bránil někdejší šéf Strany zelených Martin Bursík. Prosadili jsme velmi dobrou pozici do reformy společné zemědělské politiky (SZP), která vytváří základ pro renesanci českého zemědělství. Zvedli jsme prapor českých potravin. Svou vytrvalou politikou jsme obrátili veřejné mínění společnosti ve prospěch českého zemědělství,“ konstatuje Veleba.

Mít ministra, jehož si lze vážit

A co by prezident komory přál všem zemědělcům? „Mít takového ministra zemědělství, kterého si mohou vážit a jenž si ten prostý titul,ministr zemědělství‘ zaslouží. Tak jako tomu bylo v případě Josefa Luxe. Mít takového ministra zemědělství, který je partnerem, nikoliv soupeřem. A konečně mít ministra zemědělství, který oboru rozumí a s nímž se mohu bavit bez tlumočníkůporadců a jenž rozumí českým zemědělcům. Po velmi dlouhé době takový ministr zemědělství na Těšnově sedí. Je jím Miroslav Toman.“

zdroj: Eugenie Línková