KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 13. 8. 2013

13/08/13
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 13. 8. 2013

Žňové zpravodajství AK ČR č. 4

 

Základní obiloviny

 

K 13.8. 2013 bylo sklizeno téměř 3,7 mil. t obilovin z plochy skoro 52 %. Podle odhadu ČSÚ z 15.7. má být celková sklizeň 6,5 mil. t, to je stejně jako byl odhad k 15.6.. Vyšší sklizeň byla v r. 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, a 2011, tedy nečeká se žádný rekord.

 

Nejdále pokročila sklizeň ve Zlínském kraji 91 %, Jihomoravském 86 %, Olomouckém 76 % a Moravskoslezském 73 %. Více než polovinu má sklizeno i kraj Pardubický a Královehradecký.

Sklizeň se přesunuje do vyšších poloh, kde obilí postupně dozrává.

 

U rozhodující obiloviny pšenice ozimé sklizeň těsně přesáhla polovinu ploch. V Jihomoravském kraji je sklizeno již 91 %, ve Zlínském 94 % v obou krajích dosahuje průměrný výnos 6 t/ha. V Moravskoslezském kraji na 78 % sklizených ploch je výnos menší 4,86 t/ha, v Olomouckém kraji na 79 % ploch je výnos naopak vyšší 6,5 t/ha. Podle posledního odhadu ČSÚ k 15.7 by měl být u ozimé pšenice výnos 5,39 t/ha. Vyšší výnos byl zatím jen v r. 2004 a to 5,96 t/ha a v r. 2008 5,88 t/ha. Jsou ale nižší sklizňové plochy 788 tis. ha. V roce 2001 to bylo 870 tis. ha v r. 2004 –  802 tis. ha a v r. 2011 – 806 tis.ha.

 

Letošní odhad celkové sklizně 4,3 mil. t ozimé pšenice je nižší než v r. 2004 – 4,8 mil. t, v r. 2008 – 4,5 mil. t. a v r. 2011 – 4,7 mil. t. Pro srovnání, loňský propad byl na 3,2 mil. t. Srovnávání se sklizní v minulém roce není z dlouhodobého hlediska relevantní.

 

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila s výsledkem 488 tis. t. V dvanáctiletém průměru to bylo 527 tis. t., tedy podprůměrná sklizeň. Příčinou jsou nižší sklizňové plochy. Letošní hektarový výnos však je průměrný 4,6 t/ha, vyšší byl  jen v r. 2011 – 4,64 t/ha.

 

Sklizeň druhé nejvýznamnější obiloviny jarního ječmene stejně jako u ozimé pšenice přesáhla téměř polovinu ploch. Podle ČSÚ se očekává sklizeň 1059 tis. t. Bude to nejnižší sklizeň za posledních 12 let. Nejnižší sklizeň v tomto období byla v r. 2010 – 1,1 mil. t., nejvyšší v r. 2004 – 1,8 mil. t. Nízká sklizeň bude především v důsledku nejnižších sklizňových ploch v předchozím dvanáctiletém období.

 

Sklizeň ozimého žita se přiblížila 40 % ploch a 70 tis. t. Podle odhadu ČSÚ má být celková sklizeň 169 tis.t. Za posledních 12 let byla pětkrát významně vyšší.

 

Pokročila také sklizeň tritikale na více než jedné třetině ploch s dosavadním výnosem 5 t/ha.

 

Sklizeň ovsa ještě nedosáhla 10 % jeho plocha představuje z celkové sklizňové plochy obilovin jen 3 %.

 

Řepka

je sklizena z 85 % s výnosem 3,49 t/ha, celková sklizeň pravděpodobně přesáhne 1,3 mil.t.

 

Příloha: Monitoring žní – tabulka MZe

 

Zpracovali:     Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Valerie Ivašková

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 13. 8. 2013

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 13. 8. 2013 podle okresů

Sklizeň v České republice k 13. 8. 2013

Zařazeno v Žně 2013