KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 20. 8. 2013

20/08/13
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 20. 8. 2013.

 

Žňové zpravodajství AK ČR č. 5

 

Základní obiloviny

 

K 20.8. 2013 bylo sklizeno téměř 83 % ploch. Za uplynulý týden díky příznivému počasí přibylo rekordních 410 tis ha a opoždění sklizně se výrazně snížilo. Zbývající jednu pětinu sklizně ve vyšších polohách začíná komplikovat deštivé počasí.

Ve Zlínském kraji je sklizeň prakticky dokončená, v Jihomoravském a Olomouckém  překročila 95 %. Více než polovinu sklizně mají před sebou v Karlovarském a Plzeňském kraji.

 

Pšenice ozimá, která zaujímá 60 % z celkové sklizňové plochy obilovin je sklizena z 84 %. Dosud bylo sklizeno 3,9 mil.t na odhad celkové sklizně podle ČSÚ 4,3 mil. t. Dá se předpokládat, že tohoto množství bude dosaženo. Vyšší sklizně bylo dosaženo v letech 2004, 2008 a 2011.

 

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila se  488 tis. tunami, s mírně podprůměrnou sklizní za 12 let.

 

Sklizeň jarního ječmene , který zaujímá necelých 19 % z celkové sklizňové plochy překročila 86 %. V důsledku nepříznivého počasí, zejména v době setí a nižší sklizňové plochy, se očekává nejnižší úroda za uplynulých 12 let.

 

Žito, které zaujímá pouze necelé 3 % sklizňové plochy je sklizeno z více jak tří čtvrtin. Očekává se zhruba průměrná úroda ve dvanáctiletém srovnání.

 

Oves se pěstuje na 3 % celkové plochy obilovin a je sklizen z necelé poloviny.

 

Triticale se pěstuje také na malé ploše, jen necelých 4 % z plochy obilovin celkem. Je sklizeno z 67 %.

 

 

Řepka  je sklizena téměř z 99 % s výnosem přesahujícím 3,4 t/ha a s rekordní sklizní více než 1,4 mil. t. Vyšší výnos za posledních 12 let byl dosažen jen v r. 2004 a to 3,6 t/ha.

 

 

 

 

 

Příloha: Postup sklizně – tabulky MZe

 

 

Zpracovali:     Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Valerie Ivašková

 

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 20. 8. 2013

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 20. 8. 2013 podle okresů

Sklizeň v České republice k 20. 8. 2013

 

Zařazeno v Žně 2013