KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Aktuální stav sklizně k 27. 8. 2013

27/08/13
Ing. Eva Chromečková

Aktuální stav sklizených ploch obilovin a řepky ke dni 27. 8. 2013.

 

Žňové zpravodajství AK ČR č. 6

 

Základní obiloviny

 

Sklizeň obilovin se chýlí ke konci. Zbývá sklidit necelých 6 % ploch to je téměř 73 tis.ha. Dokončení komplikuje deštivé počasí v minulém týdnu. Největší ještě nesklizené plochy jsou v kraji Plzeňském, téměř 26 tis. ha, to je čtvrtina sklizňových ploch kraje. V Karlovarském kraji zbývá sklidit 32 % ploch což představuje 6 tis. ha.

Doposud dosažený hektarový výnos 5,45 t je srovnatelný s r. 2004 – 5,46 t, a 2011 – 5,6 t. Celková sklizeň letos zřejmě dosáhne 6,8 mil. t to je zhruba průměrná úroda. Vyšší byla v r. 2001 – 7 mil.t, 2004 – 8,3 mil.t, 2005 – 7,1 mil.t, 2008 – 7,6 mil.t, 2009 – 7 mil.t a 2011 – 7,3 mil.t.

 

Pšenice ozimá je sklizena z 95 % ploch s výnosem 5,9 t/ha. Je to zatím druhý nejvyšší výnos za posledních 12 let – v roce 2004 byl 5,96 t/ha. Sklizeň ozimé pšenice zřejmě dosáhne 4,5 mil. t což je srovnatelné s r. 2004 – 5 mil. t, 2008 – 4,6 mil. t a r. 2011 – 4,9 mil. t. Na zbývající sklizňové ploše necelých 39 tis. ha lze s ohledem na zhoršení počasí a plochy v méně úrodných oblastech očekávat snížení dosud dosaženého hektarového výnosu.

 

U jarního ječmene zbývá sklidit pouze 3 % ploch. Doposud byl dosažen výnos 4,86 t/ha. Za uplynulých 12 let byl vyšší jen v r. 2004 – 4,91 t/ha a 2011 – 4,95 t/ha. S ohledem na nejnižší sklizňové plochy za 12 let se očekává i nejnižší sklizeň za toto období – cca 1,2 mil.t.

 

Sklizeň ozimého ječmene prakticky skončila na necelých 490 tis. t. Za posledních 12 let byla v sedmi létech vyšší. Jedná se spíše o podprůměrnou úrodu.

 

Žito je sklizeno z 95 % ploch. Celková sklizeň zřejmě dosáhne 180 tis. t., což je spíše mírně nadprůměrná úroda. Dosavadní letošní výnos 5,02 t/ha byl překonán pouze v r. 2004 – 5,29 t.

 

U ovsa není ještě sklizená více než jedna čtvrtina ploch. S ohledem na výrazné zpoždění sklizně a zhoršení počasí s důsledkem na zvýšení sklizňových ztrát nelze zatím celkovou úrodu odhadnout.

 

Výrazně zpožděna je i sklizeň triticale – 86 % ploch a pšenice jarní 84 %. I u nich se již počítá se zvýšením sklizňových ztrát a s růstem nákladů na posklizňové ošetření.

 

 

Řepka je prakticky sklizená z celé plochy s výnosem 3,48 t/ha, který byl překonán jen v r. 2004, tehdy to bylo3,6 t/ha. Díky nejvyšší ploše v historii 418 tis. ha byla dosažena dosud nejvyšší sklizeň, téměř 1450 tis. t.

 

  

 

Zpracovali:       Ing. Jan Záhorka, tel: 606 755 026

                                                                                              Valerie Ivašková

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 27. 8. 2013

Sklizeň v Jihomoravském kraji k 27. 8. 2013 podle okresů

Sklizeň v České republice k 27. 8. 2013

Zařazeno v Žně 2013